AI i fokus på Salesforce Essentials

Igår bjöd Salesforce in till sitt stora event Essentials, närmare 2000 personer lyssnade på det senaste inom kundcentrerad data, och mycket fokus låg på möjligheterna som AI för med sig.
Baman Motivala, nordisk chef på Salesforce, menar att vi just nu är i den fjärde industriella revolutionen, och allt mer kommer att automatiseras. Däremot menar han är det inte hela arbeten som kommer att automatiseras, utan olika typer av uppgifter och aktiviteter. Framför allt är det repetitiva, fysiska arbeten och analysarbete som AI kommer kunna göra både snabbare och bättre.
Som ett led i att driva utvecklingen framåt implementerade Salesforce nyligen AI:n Einstein, som just nu håller på att rullas ut i samtliga plattformar. Einstein använder sig av maskininlärning, och kommer med råd och tips på vad som är ditt bästa lead, eller vilken typ av kampanj som du bör följa upp med baserat på kundernas respons. Einstein blir med andra ord en rådgivare och hjälpreda som agerar helt baserat på din befintliga affärsdata.
Däremot menar Baman att som helt ny kund så behöver din data först implementeras i Salesforce. Det arbetet kan Einstein till viss del hjälpa till med, men att digitalisera en verksamhet är något som även kräver ett arbete från företaget också menar han. Ju mer data företaget redan har i digitalt format desto enklare går det givetvis, och desto snabbare kan Einstein även börja lära sig och dra slutsatser av din data.
Det kan lätt kännas som att utvecklingen gått rasande fort de senaste åren, och att när det pratades om AI för några år sedan så låg det längre fram i tiden att det faktiskt skulle ha praktisk nytta för oss. Det förklarade Aaron Frank, professor på Singularity University med att utvecklingen inte är linjär, utan exponentiell. Utvecklingen av microprocessorn har exempelvis gått enormt fort från 1971 till idag. Om samma utveckling hade skett med bilen hade vi idag haft bilar som gick 480.000 km / h, kunde köra 8,500 km på en liter och kosta 50 öre.
Vi människor har svårt att intuitivt förstå exponentiell utveckling, eftersom våra hjärnor är inställda på linjär utveckling. Men genom att vi låter den senaste tekniken utveckla den nya tekniken får en mycket snabbare utveckling än rent linjärt. Det är precis det som händer nu när Google till och med testat att låta sin AI utveckla egen AI. Frågan är vad det kan komma att leda till.
Enligt Baman finns det så klart risker med AI, men mycket är influerat av Hollywood och katastroffilmer. Idag är AI tämligen snällt, och hjälper människor att avsluta meningar när de skriver och avgöra vilken kund som har bäst potential för att handla.
I syfte att hitta flera användningsområden för AI, och ge bättre service till kunderna, har Salesforce inlett ett samarbete med IBM och deras AI Watson. Einstein och Watson låter ju onekligen som ett radarpar, och med tanke på att det är bra på olika saker kan de komplettera varandra på ett bra sätt menar Baman. Där Watson har mycket väderdata och finansiell data, har Einstein mer fokus på försäljning, marknadsföring och kunddata. Tillsammans kan de båda systemen hjälpa till att skapa mervärden för såväl företagens kunder, som för slutkunderna. Vi kommer inte att se en sammanslagning av de två tror Baman, däremot kommer vi att få se en ökad integration mellan de två systemen, för att till fullo kunna dra nytta av deras respektive styrkor.
Att AI nu snabbt implementeras i allt fler sammanhang är helt enkelt den verklighet som vi får lära oss att leva med. För Salesforce kunder innebär utvecklingen att det kommer bli enklare att agera på värdefull information som utan AI hade blivit mycket svår att komma åt. Det ligger dessutom väl i linje med Salesforces ambition att demokratisera mycket av den teknik som ligger i framkant. Med andra ord göra komplexa saker som AI och avancerad teknik tillgänglig för alla.