AI driver på annonsinvesteringarna

De globala annonsinvesteringarna för digital annonsering beräknas nå 520 miljarder dollar år 2023 – en ökning från 294 miljarder dollar år 2019. Det förutspår Juniper Research.

Siffrorna visar en årlig genomsnittlig tillväxt på 15 procent de kommande fem åren. Enligt rapporten är det programmatiska köp, med hjälp av artificiell intelligens, som kommer att driva på utvecklingen.

Junipers definition av digital annonsering inkluderar online, mobilt, appar, utomhus och OTT-tjänster.

Hela 75 procent av alla digitala annonser förväntas levereras med AI-baserade programmatiska köp år 2023.

Giving algorithms access to the vast amounts of data generated by advertising traffic, including purchasing habits, user buckets and geographical location, is critical to enabling advertisers to secure a return on their ad spend, kommenterar Sam Barker, författare till studien.

Amazons annonsintäkter förväntas stiga till 40 miljarder dollar år 2023, vilket motsvarar en tillväxt på 470 procent sedan 2018. E-handelsjätten kommer därmed stå för 8 procent av den digitala annonskakan.

Sökjätten Googles förväntas nå 230 miljarder dollar i annonsintäkter år 2023. På grund av den ökade konkurrensen från Amazon, Baidu och andra aktörer, beräknas Googles del av kakan minska med en procentenhet under perioden.