AI driver Cints nya stickprovsväljare

Undersökningsföretaget Cint lanserar nu en ny funktion där en AI på individbasis kan välja ut de personer som bör vara med i en specifik undersökning, baserat på önskade begränsningar såsom representativitet, tidsram för undersökningen och andra faktorer.

Den nya funktionen är tillgänglig för alla de kunder som redan använder sig av Cints verktyg Access Pro och fungerar för alla typer av paneler. Genom att låta en AI ta fram de som ska vara med i en undersökning baserat på givna förutsättningar minskar risken för att vissa respondenter får meddelandet att ”kvoten är full”, något som annars är vanligt när vissa typer av paneldeltagare svarar snabbare än andra och leder till att respondenter kan tröttna och avsluta sitt deltagande i panelen.

När en AI nu kan beräkna hur många, och vilka, som ska vara med i en viss undersökning kan urvalet ske bland annat baserat på deltagarnas responstid, sannolikhet för att svara inom önskad tid samt givetvis övriga parametrar som kön, ålder, inkomst, boendeort, yrke etc. På så sätt skapas även bättre träffsäkerhet och minskad risk för att under- eller överutnyttja paneldeltagarna.

Oscar Carlsson, utvecklingschef på Cint, säger i ett uttalande att: ”Den underliggande teknologin i Access Pro använder vår egen AI teknologi för att definiera när och hur många respondenter som ska bjudas in till en viss studie givet förutsättningarna”.