AI är inte längre SF

En viktig anledning till Googles genombrott som sökmotor en gång i tiden, var att deras algoritmer för att tolka sökningar var överlägsna konkurrenternas. Nu är det dags för ytterligare ett steg i sökrevolutionen: artificiell intelligens.

Om alla använde enstaka ord i sina sökningar eller var helt tydliga med vad de ville hitta, vore det enkelt att programmera en sökmotor. I verkligheten är det inte så glasklart och den bästa sökmotorn är den som kan ta sig in i användarens hjärna och avgöra vad hon egentligen vill hitta. Det är därför Google hanterar ungefär 15% av alla sökningar via sitt AI-verktyg RankBrain.

Google använder en mängd olika verktyg för att hantera sökningar och RankBrain tar vid där de andra inte riktigt förstår. Det kan handla om att den som söker skriver på ett vardagligt sätt, som när man pratar med en kompis, använder slang-ord eller söker på måfå. Artificiell intelligens blir också mer användbart när mobilen, med sina begränsningar på grund av storlek, numera är den vanligaste plattformen för sökningar.

Typiskt för AI är att inte bara förlita sig på det som programmeraren visste och lade in i systemet, utan att hela tiden lära nytt genom att gissa och dra slutsatser. När en svårbegriplig sökning dyker upp, letar RankBrain i sitt minne efter något liknande och lägger pussel för att komma fram till vad användaren egentligen menade.

Resultatet blir mer relevanta sökträffar, som även kan ta större hänsyn till andra användares omdömen och anpassa sig till vad som just för tillfället är ett relevant resultat av en viss sökning. AI har också bättre möjligheter att hantera röstbaserade sökningar, en väg som kan komma att bli mycket mer betydelsefull i framtiden.

Läs AdWeeks utvärdering av RankBrain här.

Se ett kort videoklipp som gör RankBrain och AI väldigt begripligt här.