AI används för att stoppa fusk med Artificiell Intelligens

När undersökningar i högre utsträckning sker digitalt innebär det även att nya sätt att fuska dyker upp. Artificiell Intelligens har börjat användas för att automatiskt fylla i undersökningar, oh företaget P2Sample har nu själva börjat använda AI för att stoppa fuskarna.

När du idag kontaktar ett företag genom digitala kanaler är det inte osannolikt att du får prata med en bot, i alla fall inte initialt. Samma teknik som används för att kommunicera med kunder kan även användas för att fylla i enkäter på nätet. Företaget P2Sample genomför dagligen tusentals undersökningar i sina paneler som idag har över 30 miljoner respondenter. Med ett så stort nätverk är det dock svårt att kontrollera om alla är riktiga personer.

För att avslöja fejkade respondenter, som egentligen är en AI, har de själva tagit AI till hjälp. Genom att implementera algoritmer som screenar alla respondentsvar som kommer in kan misstänkta svarsmönster flaggas upp. P2Samples AI baserar sina slutsatser på över 250 miljarder datapunkter och flera miljoner slutförda enkäter. Den lär sig dessutom kontinuerligt för att bli ännu bättre på att hitta fuskare och se till att resultaten är pålitliga.

I Sverige har vi inte sett samma problematik kring fejkade respondenter, men i takt med att digitaliseringen går framåt kommer detta sannolikt bli något som även svenska aktörer behöver lära sig att hantera. Enligt P2Samples VD Mathijs de Jong är det ett växande problem med fusk i såväl annonsbranschen som i undersökningsbranschen. Försök med digital identifiering av respondenter kan skickliga hackers redan ta sig förbi, och för att skydda de båda branscherna behöver mer avancerade tekniker utvecklas.

Det börjar med andra ord bli tydligt att AI är ett mycket mångsidigt verktyg som kan användas både för goda och onda syften. Förhoppningsvis kommer de inriktade på positiv och framåtriktad utveckling att lyckas ligga steget före, även om det är svårt att förutse vilken väg illvilliga aktörer kan tänkas ta.