Ägarna godkänner försäljningen av Kantar

Försäljningen av Kantar är nu ett steg närmare.

En majoritet av ägarna har godkänt försäljningen av Kantar till Bain Capital.

Priset förväntas landa på 3,1 miljarder dollar efter skatt och transaktionskostnader. Och den första delen av försäljningen, vilket är 86 procent av Kantar, kommer äga rum i början av 2020.

Efter den första transaktionen är klar lär Bain Capital ta tag i synergieffekter inom Kantar vilket betyder som vi alla vet reducera kostnaderna i förhållande till intäkter.

Om jag var huvudägare i Bain Capital skulle jag även börja en förhandling med Cint. Att slå ihop Kantar och Cint skulle skapa ett unikt power house på den internationella marknaden.