Aftonbladet och Inizio fördjupar samarbetet

Aftonbladet och Inizio utvecklar nu samarbetet kring Schibsted/Inizios opinionspanel. Inizio tar över ägarskapet, fler undersökningar till Aftonbladets kunder och mer.

Dessutom breddas möjligheterna när det gäller vilka typer av undersökningar paneldeltagarna får svara på.

Vi ser stora möjligheter att utveckla panelen, skapa nya intäkter – och nya insikter, säger Karin Nelsson, senior rådgivare och partner, Inizio.

Karin Nelsson, senior rådgivare och partner på Inizio och Lena K Samuelsson, publisher på Aftonbladet ser nya möjligheter att utveckla opinionspanelen och skapa både nya insikter och intäkter.

Aftonbladet och Inizio har sedan våren 2014 bedrivit ett samarbete där Inizio har genomfört olika former av marknads- och opinionsundersökningar. En del av samarbetet har omfattat att göra opinionsundersökningar. I dag omfattar panelen omkring 70 000 panelister.

Parterna väljer nu att fördjupa och förnya samarbetet. Bland annat innebär detta att Inizio övertar ägarskapet av och ansvaret för panelen.Samarbetet breddas även till att erbjuda Aftonbladets kunder undersökningar som ger ytterligare mervärde.

För Aftonbladet har Iniziosamarbetet inneburit att vi kunnat presentera en lång rad intressanta insikter både om svensk politik och i andra frågor. Nu säkerställer vi att vi också framöver kommer att få tillgång till kunskap om vad svenska folket faktiskt tycker. Det är viktigt för oss både redaktionellt och kommersiellt, säger Lena K Samuelsson, publisher för Aftonbladet.