Adobe skapar marknadsplats för andrapartsdata

Adobe utvecklar sin Audience Manager, en datahanteringsplattform, till Audience Marketplace, en handelsplats för data om konsumenter. Det kluriga är att Adobe inte kommer att sälja sin egen data, bara göra det möjligt för företagets kunder att sälja och köpa mellan varandra.

“The goal is to eventually expand the marketplace across the entire Adobe Marketing Cloud”, säger Ali Bohra, Adobes ansvariga för produktmarknadsföring, till Techcrunch. Han säger också att systemet är utformat för att inga enskilda individer ska kunna identifieras, vilket i sig indikerar att det kommer att gå att köpa väldigt specifik och unik information. Här ligger också den stora skillnaden mellan tredjepartssinformation, mer generell information som vem som helst kan köpa av till exempel ett undersökningsinformation, och den andrpartsinformation som det här handlar om; information insamlad från ett företags egna kundtransaktioner och som säljs bara till noga utvalda samarbetspartners.

Läs mer om första-, andra- och tredjepartsinformation här.