Adobe och Magento pitchar sin integration

När Magento Commerce Cloud nu integreras i Adobe Experience Cloud är det dags att berätta om alla fördelar som integrationen innebär.

Efter att Adobe tidigare i år förvärvade Magento integreras den Magentos Commerce Cloud nu i Adobes Experience Cloud.

– I dag förväntar sig konsumenter att varje enskild interaktion med ett företag ska vara kontextuell, intuitiv och relevant. Ändå ser vi fortsatt företag som har svårt att leverera personaliserade upplevelser i alla kanaler, säger Mark Lavelle, som är senior vice president för handel på Adobe och tidigare vd på Magento.

I ett första skede innebär integrationen av Magento Commerce Cloud i Adobe Experience Cloud att stora företag nu kan:

Förutse kundens behov: Med Adobe Sensei är det möjligt att hitta mönster i kundernas beteende och förutse eventuella problem. Det kan exempelvis gälla utmaningar kopplade till speciella leveransbehov eller tomma lager.

Skapa köpupplevelser: Integrationen med Adobe Experience Manager och Adobe Target innebär att företag nu kan leverera kontextrelevanta köpupplevelser för att på så sätt öka kundlojaliteten.

Skapa mobila upplevelser för effekt: Magentos nya Progressive Web Applications (PWA) Studio gör det möjligt att skapa mobila upplevelser som ska öka företagens konvertering.

Slutför kundresan med förenklad betalning och riskhantering: Med Magento Payments kan företag nu acceptera sina kunders betalningar omgående – och stärka säkerheten.

Hitta målgrupper via Amazon och Google: Tack vare nya integrationer kan företag öka sin försäljning via Amazon Sales Channel och skapa kampanjer med Google Smart Shopping Campaigns.

Och till sist: Nya PageBuilder använder enkla dra-och-släpp-funktioner, som snabbt låter företag skapa minnesvärda köpupplevelser på nätet – utan kreativa begränsningar eller behov av utvecklare.