Adobe lanserar nya AI-funktioner för bättre kundupplevelser

Nu lanserar Adobe en rad nya funktioner som ska göra det enklare för företag att leverera skräddarsytt innehåll till kunder i alla kanaler.

Funktionerna drivs av Adobe Sensei, en samling AI- och maskininlärningslösningar, och innefattar bland annat förbättrad ansikts- och röstigenkänning.

Enligt en ny undersökning från Adobe, Digital Maturity Survey, lägger företag en allt större del av sina budgetar på personalisering och optimering. Samtidigt brottas många företag fortfarande med att leverera skräddarsydda kundupplevelser.

– Väl fungerande personalisering är kärnan i en bra kundupplevelse. Företag som inte lyckas med att erbjuda skräddarsytt innehåll riskerar på sikt att förlora kunder. Våra nya funktioner som drivs av Adobe Sensei hjälper företag att anpassa sitt innehåll efter varje enskild kund, oavsett plattform och kanal, säger Imran Afzal, Adobes marknadschef i Norden.

Här är några av de nya och kommande funktionerna i Adobe Target och Adobe Experience Manager:

Förbättrad röstinteraktion: AI-assistenter som Siri, Amazon Alexa och Google Assistant blir allt mer populära. En ny studie från Adobe visar att 64 procent av konsumenter tror att de kommer att öka sin användning av AI-assistenter de närmaste fem åren. Det här innebär att assistenterna blir en allt viktigare kanal även för företag. Med Adobe Target har företag möjlighet att testa röstbaserat innehåll på assistenter som Amazon Alexa. Exempelvis använde sig en flygplats av Amazon Alexa för att hålla resenärer uppdaterade gällande status på flyg samt för att förse dem med köperbjudanden på terminalen.

”Smart Layout”: En hemsidas uppbyggnad har ofta stor inverkan på hur länge besökare stannar på den – och i slutändan huruvida de faktiskt väljer att köpa något. Med den nya funktionen Smart Layout kan hemsidor anpassas efter varje enskild besökare, så att det mest relevanta innehållet för besökaren visas längst upp på sidan. Som exempel kan ett hotell framhäva närheten till en golfbana för besökare som bedöms vara golfentusiaster.

Använd AR för mer personlig shopping: Adobe undersöker just nu möjligheten att genomföra ett utvecklingsprojekt med AR (Augmented Reality) som ska kunna ge förslag på inköp baserat på kundens ansiktsuttryck. Ett solglasögonvarumärke skulle då exempelvis kunna föreslå en passande produkt baserat på kundens mimik i samband med att denne testar olika bågar.

Se hur algoritmer presterar: Nya Personalization Insights-rapporter i Adobe Target ger marknadsförare möjlighet att se exakt hur algoritmer presterar i olika skeden av kundresan, exempelvis hur specifika erbjudanden tas emot. På så sätt går det att vidareutveckla personaliseringen, för att säkerställa att kunden får en optimal köpupplevelse.