Adobe har utvecklat ny teknik för röststyrd marknadsföring

Adobe har tagit fram en ny teknik för röstanalys som gör det möjligt för företag att sammanföra röstbaserade sökningar, från exempelvis Apple Siri och Google Assistant, med övriga marknadsföringsaktiviteter.
Försäljningen av röstenheter fortsätter att öka lavinartat och i dag använder var femte amerikan dagligen rösten i kontakt med digitala enheter och internet.
Med nya tjänster som Apple Siri och Google Assistant har det blivit möjligt att söka information och upplysningar med hjälp av rösten. De röstbaserade tjänsterna ökar ständigt i popularitet och i USA använder redan 20 procent av befolkningen dagligen sin röst i samband med nyttjandet av digitala enheter och internet.
– Tack vare våra maskinininlärningstekniker i Adobe Sensei kan vi erbjuda nya sätt att analysera stora mängder röstsökningsdata, som också svarar mot allt strängare integritetskrav. Syftet är att kunna tillhandahålla mer riktad marknadsföring som i högre grad tilltalar användaren och stärker ett företags relation till sina kunder, säger Imran som är nordisk marknadschef för Adobe Experience Cloud.
Den nya tekniken innebär att företag framöver kommer att kunna analysera kunders röstsökningsdata via Adobe Analytics Cloud och därefter använda den för att exempelvis utveckla mer anpassade erbjudanden. Funktionerna möjliggörs av Adobe Sensei som är inbyggt i alla Adobe Cloud-plattformar och inrymmer maskininlärningsteknik och artificiell intelligens.
– Inom bara några år väntar vi oss att röststyrning inte bara kommer att förändra hur människor hanterar sina dagliga uppgifter, utan dessutom kommer att skapa ett helt nytt sätt för kunder att interagera med varumärken. Vår nya teknik ska ge företag möjlighet att samla alla olika komponenter som krävs för att leverera en fantastisk digital upplevelse – och på så sätt stärka varumärkeslojaliteten, avslutar Imran.