Adobe Analytics lanserar Customer Journey Analytics

Adobe Analytics har tagit fram en ny rapportfunktion som inspirerats av Photoshops grafiska element. Allt för att göra det enklare att visualisera data.

De nya rapportfunktionerna kallas Customer Journey Analytics och illustrera med grafiska element hur kunder rör sig mellan olika kanaler, både online och offline.

Bilder, färgkodade tabeller och grafer visar upp data på ett enkelt sätt. Du kan även dra och dropp grafiska elementen in i rapporten för att enklare se beställningar, konverteringar och besök.

För närvarande är det några kunder inom detaljhandel, finans och media som testar rapporterna men tanken är att rulla ut Customer Journey Analytics i oktober till samtliga kunder.

Här kan du läsa mer.