Ad to hear! – Audio som digital kanal

IAB Sverige och Task Force Audio bjuder den 24 maj in till att lyssna på branschexperter för att dela insikter och best practice om hur man kan maximera värdet av digital audio.

På seminariet kommer det centrala temat vara framtidens ljud och beskrivningar över hur landskapet har förändrats och vad det innebär för varumärken som vill annonsera i en online ljudmiljö.

TF Audio består av Stefan Palmquist – Spotify, Mattias Björkman – Bauer media, Jens Backman – OMD, Markus Johansson – MTG Radio, Bo Fredelius – Mediacom, Fredrik Hermansson – Acast och Albin Lindbäck – Wideorbit.