Ad-blockers är inte det största problemet

Trots att online-annonseringen i USA ökade med 25 procent i tredje kvartalet, hela ökningen i hela annons-branschen, försvinner svindlande åtta miljarder dollar genom läckor i olika riktningar. Reklamblockerare beräknas stå för mindre än en tiondel av detta.

I en färsk studie från IAB, the Interactive Advertising Bureau, genomförd av EY, pekas istället icke-mänsklig trafik, besök av botar, ut som den största boven. 4,6 miljarder dollar påstås denna trafik kosta branschen under ett år. Piratverksamhet kommer tvåa med två miljarder i uteblivna intäkter varje år. Elakartad programvara, malware, är också en betydande läcka.

Studien summerar med att föreslå en rad åtgärder för att komma till rätta med problemen, inte minst bättre kontroll på underleverantörer i värdekedjan.

Läs mer om IAB-studien här.