Nepa ser till att Telenor blir kundcentrisk

Allt fler företag inser värdet av att bli mer kundcentriska – att föra in kundens röst och åsikter i allt från utveckling av produkter och tjänster till utvärdering av kommunikation. En nyckel till framgång i detta arbetet är att förvandla feedback från kunder till konkreta åtgärder som kan påverka affären i en positiv riktning.

Telenor är ett företag som insett värde i datan och valde en lösning från Nepa som heter ActionHub™ för att få input till sina beslut.

”ActionHub™ är den mest snabbväxande produkten vi har. Vi har skapat en plattform för research där vi kombinerar olika datakällor. Våra system utgår från affärsfrågorna som ska besvaras istället för att addera överflödiga datastrukturer – Big Data, utan krångel. Enkätdata berikas med beteende och affärsdata för att omvandla insikter till finansiellt värde och därmed underlätta agerbarheten. Plattformen är tillgänglig online och förser alla delar av organisationen med information i realtid.”- Fredrik Östgren, VD Nepa

Det hela är inget nytt på marknaden men paketeringen är intressant och smidig för de företag som vill samla all research på ett ställe och kunna samtidigt använda insikterna i andra system.