Accenture ska hjälpa Vatikanstaten att bli digital

 Som ett led i Vatikanens reformarbete för att hitta nya sätt att kommunicera med människor i dagens digitala värld, har Vatikanstatens kommunikationsministerium valt Accenture Interactive för att designa och lansera den nya digitala kommunikationslösningen Vatican News.
Accenture Interactive kommer att utforma en digital strategi för att göra Vatikanens kommunikation tydligare, mer enhetlig, och samla alla befintliga kommunikationskanaler under ett och samma paraply, Vatikan News. Förändringen kommer bidra till att Vatikanens kommunikation får en tydligt definierad identitet och skapa en omfattande källa av digitalt medieinnehåll som människor över hela världen kan ta del av.
I uppdraget ingår att ta fram en tilltalande och interaktiv design för Vatican News, med målet att göra det lättare att hitta information. Accenture Interactive kommer även vara med och skapa ett mångspråkigt redaktionellt team som kommer att arbeta i en rad olika kanaler och på flera plattformar, man kommer också ta fram en innehållsstrategi för en mer effektiv hantering och distribution av innehåll.
”Vi lanserar nu den sista delen i det reformarbete som Påve Franciskus startat. Idag, när det kulturella förenas med det digitala, krävs också en produktionsprocess som skiljer sig från traditionella processer. Idag sker produktion och distribution med hjälp av olika mjukvaror i ett flertal mediekanaler. Samarbetet med Accenture Interactive har gjort det möjligt för oss att utveckla en omfattande strategi som förenar olika arbetsgrupper och format, samt stärker varumärket, samtidigt som vi kan ta tillvara befintlig talang på medieavdelningen”, säger Monsignor Dario Edoardo Viganò, prefekt vid Vatikanens kommunikationssekretariat.
För att säkerställa en enhetlig grafisk identitet på nyhetsportalen och i sociala medier, kommer Accenture Interactive också att ansvara för design av nya logotyper och andra varumärkeselement för flera av Vatikanens kommunikationskanaler: Vatican News, Vatican Media och Radio Vaticana Italiana.