96 procent litar inte på influencers

Allt fler lägger sin marknadsbudget på influencer marketing, men en ny undersökning visar att hela 96 procent av användarna inte litar på influencers.

YouGov och Grey London har undersökt förtroende och sociala medier och hur varumärken kan vinna tillbaka kundernas förtroende. Över 2.000 vuxna i Storbritannien deltog i studien.

Undersökningen visar att 63 procent litar mindre på sociala medier idag än för två år sedan, samtidigt som 25 procent använder sociala medier mer idag än förut.

Just influencer marketing är den form av marknadsföring som har lägst förtroende bland användarna. Endast 4 procent uppger att de litar på influencers och 18 procent säger att de litar mer på varumärken i sociala medier än influencers.

Anna Pańczy, Grey London’s chief exec, kommenterar:

Trust is the most important part of any relationship ­and for consumers and brands it’s essential. Brands have worked for years to build public trust in the ‘real world’, therefore it’s vital they ensure public distrust in social platforms doesn’t affect them by proxy. If the public remains unsure about regulation on social media, then how can trust ever be restored? It’s vital that people understand they are protected when online from the harm of false advertising and disinformation.

En tidigare rapport av Storbritanniens Advertising Standards Authority visar att 61 procent av användarna anser att annonsering på sociala medier ska regleras på samma sätt som traditionell media.