9 av 10 vill ha bättre mänsklig övervakning av artificiell intelligens

Enligt en ny undersökning från Qlik oroar sig britterna för att artificiell intelligens tar diskriminerande beslut. Nästan 9 av 10 vill se att myndigheter och stora tech-företag tar ett större ansvar.

Qlik har genomfört en konsumentundersökning för att ta reda på hur privatpersoner i Storbritannien ser på artificiell intelligens (AI).

En majoritet av de tillfrågade, 64 procent, vet i dag att tekniken inte är en fysisk robot utan en maskin eller ett datorsystem som simulerar mänsklig intelligens. En fjärdedel tror att AI i grund och botten bidrar till en positiv samhällsutveckling, medan nästan hälften av respondenterna, 45 procent, tror att tekniken kan hjälpa till att lösa stora världsproblem, exempelvis diagnosticera sjukdomar. Endast 13 procent tror att AI i grunden bidrar till en negativ samhällsutveckling.

Samtidigt visar undersökningen att utvecklingen av AI är förknippad med viss oro som inte enbart handlar om den hett diskuterade frågan om automatiseringen av jobb. Fler än en tredjedel av de tillfrågade, 41 procent, tror att AI i sitt nuvarande tillstånd tenderar att ta diskriminerande beslut och 38 procent menar att felaktig data ligger till grund för detta.

Resultaten visar bland annat att hela 86% av britterna tycker att AI kräver mer mänsklig övervakning – och att myndigheter (31 procent) och tech-företag (31 procent) bär ansvaret för förbättring.

– Undersökningen visar att många är positivt inställda till artificiell intelligens, men samtidigt känner oro sig för vad den kan åstadkomma utan tillräcklig mänsklig övervakning. Problemet med AI som tar diskriminerande beslut uppstår ofta på grund av ofullständiga dataset och kanske framför allt avsaknaden av en kontext runt datan. Om vi kan göra det möjligt för fler att bli mer dataläskunniga – det vill säga få en bättre förståelse för hur man läser, analyserar och förstår data – kan vi skapa en mer balanserad spelplan för AI-industrins utveckling, säger Elif Tutuk, Senior Director of Research på Qlik.

Läs mer om undersökningen (på engelska) här.