9 av 10 PR-aktörer vet inte hur man bearbetar och tolkar data

Sedan den digitala omställningen drunknar PR- och kommunikationsbranschen i data, men det saknas fortsatt kompetens för att tolka den på rätt sätt.

Endast 1 av 10 PR-aktörer menar att de är tillräckligt datakunniga för att kunna skapa mening från data och identifiera när data används felaktigt eller för att vilseleda.

Idag släpper Mynewsdesk ytterligare insikterfrån undersökningen The Data Driven Mindset, där man kartlagt hur kommunikatörer, marknadsförare och företagsledare använder data i såväl det strategiska som operativa arbetet. Samma undersökning har tidigare visat att bara en av fem kan förklara vad artificial intelligence innebär.

Man pratar mycket om att data är “den nya oljan eller valutan”, men att arbeta med data är inget självändamål. Datan blir värdefull först när vi använder den för att skapa affärskritiska insikter, men andelen kommunikatörer som anser sig ha tillräckliga kunskaper för att göra detta, är låg, säger Christopher Van Mossevelde, Global Content Manager på Mynewsdesk.

Av de som arbetar med marknadsföring uppger en av fem att de har tillräckligt hög kunskap för att skapa mening och insikter från data. Trots att kunskapen är högre hos marknadsförare jämfört med PR-aktörer, krävs även här utbildning och kompetensutveckling. Högst kunskap bland de tillfrågade finns hos företagsledare, där 25% uppger att de är duktiga på att tolka och bearbeta data.

En av fyra samarbetar med dataanalytiker

Trots att kompetensbristen är hög, är det ändå kommunikations- och marknadsavdelningen man i högst utsträckning (60%) förlitar sig på när det kommer till att samla in, mäta och analysera data. 49% uppger att de vänder sig till säljavdelningen och 25% uppger att de samarbetar med en dataanalytiker.

– Vi märker återkommande genom hela undersökningen att tillgång till data inte är ett problem. Utmaningen ligger snarare i att branschen behöver utbildas i hur man bearbetar och ifrågasätter data för att validera insikterna, avslutar Christopher.

Fler intressanta resultat:

  • 42% uppger att de gjort investeringar i teknik för att kunna fatta beslut baserade på dataunderlag.
  • 54% menar att de inte har tid att arbeta med data för att fatta beslut och 41% att de inte har budget nog.
  • 49% av PR-aktörerna uppger att de passivt bevakar mätresultat och sällan justerar kampanjer och andra kommunikationsinsatser utifrån insikterna.

Undersökningen genomfördes 2018 av Mantis Research på uppdrag av Mynewsdesk och Mention. Datainsamlingen skedde mellan oktober och november med totalt 1050 respondenter. 41% av respondenterna uppgav att de arbetar med PR och kommunikation, 39% med marknadsföring och 19% som VD, chef eller ägare av ett företag. Majoriteten av respondenterna arbetar i Sverige (54%) och resterande är utspridda i Europa och USA.