87 % av marknadsförare ser stor framgång med positionsbaserad annonsering

En undersökning som gjorts av Lawless Research på uppdrag av Factual visar att 87 % av 700 marknadsförare använder positionsdata för att leverera bättre annonser. Marknadsförarna såg både ökat engagemang, ökat tillströmning av kunder och bättre respons från de som mottog annonserna.

Undersökningen genomfördes bland 700 marknadsförare där 530 fanns inhouse på företag, och 170 på byråer. Samtliga använde sig av marknadsföring mot mobiler och undersökningen ville veta vilken roll positionsdata spelar i dagens annonsvärld. Resultatet visar att nästan alla använder sig av positionsdata, och det huvudsakliga användningsområdet är för att nå rätt målgrupp och för att kunna leverera platsrelevanta annonser. Nästan hälften (47 %) av de som använde platsdata uppger även att det används för att förbättra kundupplevelsen och ge en personaliserad upplevelse. Exakt hur positionsdatan bidrog till en mer personaliserad upplevelse framgår dock inte.

Hur använder du eller ditt företag positionsdata?  

Av de som använder positionsdata såg 85 % en tillväxt i antal nya kunder, och 83 % såg dessutom såväl ökat kundengagemang som ökat respons på annonserna. Det verkar med andra ord finnas stort värde i att använda sig av positionsdata för att leverera bättre och mer relevanta annonser.

Fördelar med att använda positionsdata i marknadsföring och annonsering

Ytterligare några fördelar med positionsdata som marknadsförarna lyfte fram var en bättre förståelse för kunderna, mer effektiva kampanjer och bättre målgruppssegmentering. Rapporten lyfter fram kritik mot Facebooks och Googles ”Duopoli”, och menar att positionsdata kan bidra till att hitta nya vägar till bra kundsegmentering och därmed demokratisera kundförståelsen.

Fördelar med att använda positionsdata för att personalisera kampanjer

Trots nya GDPR-lagen går det att använda sig av positionsdata. Och med tanke på hur effektivt den här undersökningen visar att det är med positionsdata är det nog något som fler marknadsförare borde se till att använda sig av. Om du kan både få bättre kundupplevelser, bättre respons och mer effektiva kampanjer verkar det inte finnas några argument till varför positionsdata inte skulle vara en del av alla dina annonskampanjer för mobiler.