84% kan tänka sig att dela personliga uppgifter i utbyte mot bättre service

I en undersökning från Accenture är en klar majoritet villiga att dela med sig av personlig information till myndigheter för att få en anpassad personlig service.

De senaste åren har det varit mycket diskussioner om tillit i digitala miljöer, och hur mycket man litar på myndigheter. I en undersökning från Accenture framkommer dock att människor i såväl USA som Europa och Asien i stort utsträckning är bekväma med att både dela information, och interagera med virtuella agenter i sin kontakt med myndigheter. Faktum är att mer än tre fjärdedelar (78 %) ser fördelar med att använda AI-baseradevirtuella assistenter eller chatbots i kontakten med myndigheter.

Samtidigt är det nästan hälften (47 %) av de 6500 tillfrågade som är villiga att genomföra någon form av transaktion enbart med hjälp av en virtuell agent såsom en chatbot. Det är siffror som inte skiljer sig avsevärt från hur många som är villiga att genomföra vanliga köp på nätet med hjälp av chatbotar. Så frågan är om förtroendet snarare rör chatbotar som fenomen, än vem som använder den (företag eller myndigheter).

Däremot är det bara 41% som tror att chatbotar och virtuella agenter kommer minska väntan på att få hjälp av en mänsklig kundtjänstperson. Detta beror sannolikt på att vi i dagens digitala värld redan löser många uppgifter själva via själv-servicetjänster, och när vi verkligen behöver hjälp så måste det till en människa. Att få en virtuell agent innebär egentligen en förenkling av själv-servicetjänsterna, snarare än behovet av att kontakta kundtjänst.

Att så många som 84 % är villiga att dela personlig information i utbyte mot bättre service är dock uppseendeväckande högt. Kanske är det eftersom vi förväntar oss att myndigheter redan har massor av information om oss, så det är inte så mycket mer vi egentligen kan dela med oss av. De vet var vi bor, vår familjekonstellation, vår inkomst och mycket mer. De frågor vi behöver hjälp med rör dessutom oftast dessa saker, så det är snarast så att vi förväntar oss att de redan ska ha all information.

Sedan är det ju oftast inte myndigheterna som leder utvecklingen, så de lösningar som implementeras är sannolikt sådant som befolkningen redan till stor del vant sig vid från den kommersiella världen. Det är hur som helst betryggande att se att förtroendet för myndigheter är så högt vad gäller digitala lösningar.


Tips: Måste du verkligen annonsera på Google för att synas på förstasidan? Kort svar – ja det måste du. Självklart går detta att uppnå med organisk sökordsoptimering, men det är svårt och tar lång tid. Här kan du läsa mer.