800 miljoner användare i Facebook Messenger

Mätföretaget Nielsen rapporterar nu att Facebook Messenger når ut till över 800 miljoner användare världen över. Facebook har satsat mycket på att lansera sin messenger-app och snart är man kanske världens största.

Det är bara 100 miljoner användare kvar innan man går om den för närvarande största meddelandetjänsten, WhatsApp. Den andra konkurrenten, SnapChat, har man redan gått om.

Facebook har sagt sig vilja tjäna en ordentlig peng på tjänsten, även om det är oklart hur. Hittills har man jobbat hårt med att knyta olika företag till Messenger, som exempelvis taxitjänsten Uber.

Läs mer: Beställ en Taxi via Facebook Messenger

Nu vill man, enligt chefen David Marcus, få fler än bara Facebookvänner att nyttja tjänsten som ju faktiskt inte är knuten till onlinecommunityn.

I takt med att fler använder onlinebaserade meddelandetjänster istället för SMS kommer vi antagligen se en fortsatt ökning av användare till meddelandetjänster som Facebooks Messenger.