8 steg till mer engagerade medarbetare

Att det är viktigt att ha nöjda medarbetare är inget nytt. Men frågan är hur mycket det egentligen är värt. Medarbetare som är oengagerade kostar miljontals kronor varje år i minskad produktivitet, stölder och olyckor. Företag med engagerade medarbetare uppvisar däremot 2, 3 gånger större vinstökning än företag med genomsnittligt engagerade medarbetare. När dessutom 79% av unga på arbetsmarknaden tittar på socialt ansvar är det en viktig pusselbit för att öka engagemang och tillit.

Vad är det då som gör medarbetare engagerade? Nedan följer åtta tips på hur du kan gå till väga.

  1. Var med och skapa budskap. När medarbetarna är delaktiga i att skapa den information som skickas ut från såväl den egna avdelningen som företaget i stort ökar viljan att beskriva vad avdelningen gör och hur den fungerar.
  2. Tydlighet i socialt ansvar. Allt fler pratar om att företag behöver ta ett Socialt Ansvar (Corporate Social Responsibility / CSR). Dessutom är det något som hela 79% av de som tar studenten överväger när de letar anställning. Att tydligt beskriva vilka områden, projekt och idéer som företaget engagerar sig i är då en bra idé.
  3. Dela berättelser på sociala medier. När medarbetarna får dela med sig av personliga berättelser från arbetet ökar såväl trovärdigheten i budskapet som medarbetarens vilja att delta och engagera sig i företaget.
  4. Ha öppna och säkra kommunikationskanaler. Se till att det finns tydliga kommunikationsvägar, såväl horisontellt som vertikalt i organisationen. På så sätt kan projekt samordnas bättre och öppenheten kring vad som händer ökar. Kanalerna bör gärna finnas skriftligen på en gemensam plattform, då skapas även en spårbarhet som minskar risken för att saker dubbelarbetas eller glöms bort.
  5. Tillhandahåll möjlighet till fysiskt och mentalt välmående. Medarbetare som mår bra fysiskt och psykiskt orkar bättre fokusera och engagera sig i arbetet. Hjälp medarbetarna med tillgång till exempelvis fysiskt träning och även mental coaching eller samtalsstöd vid svåra situationer. Vinsterna kommer vida överstiga kostnaderna i längden.
  6. Gamifiera utveckling och sociala ansvarsprojekt. När medarbetarna själva direkt kan påverka hur ett socialt ansvarsprojekt går ökar viljan att engagera sig. Genom att koppla arbetsprestation och personlig- eller avdelningens utveckling till projektet skapas en vilja att prestera bättre. Att dela framstegen på sociala medier ökar ytterligare fokus på att bidra i projektet.
  7. Samordna plattformar och system. Genom att förenkla för medarbetarna ökar sannolikheten att de deltar och engagerar sig. Det är allt för vanligt med olika system på olika avdelningar samt separata inlogg till intranät och andra informationskanaler. Se till att samordna över företaget och ha ett inlogg (med olika behörigheter) så kommer fler sannolikt gå in och vara aktiva.
  8. Mät effekten av sociala ansvarsprojekt. Genom att mäta ”social impact” över företagets olika projekt får medarbetare och andra intressenter snabbt en blick över vad företaget gör. Det är då också enklare att se vilka projekt som ger mest, och vilka som kan behöva mer fokus.

I korta ordalag handlar det helt enkelt om delaktighet, öppenhet och socialt ansvar. Områden som du säkert funderat på tidigare, men ofta blir det så stora frågor att det är svårt att veta var du ska börja. Då kan det vara bra att i alla fall börja med någonting, så går det alltid att utveckla och justera allt eftersom. Det går ju som bekant inte att styra en parkerad bil.