8 enkla steg till ökad motivation och trovärdighet på jobbet

Känner du dig uttråkad, omotiverad och som att ingen tar dig på allvar? Då är det dags att ta till dig den här listan på åtta enkla saker du själv kan göra för att vända på skutan. Ta tillfället i akt att göra förändringar nu, innan sommaren får dig att börja fundera på att byta jobb.

1. Vad gör ditt jobb intressant
Du började på jobbet av en anledning, vad var den anledningen? Om du kan hitta tillbaka till det som gjorde jobbet spännande till en början kan du ofta få en nytändning och se arbetsuppgifterna på nya sätt.
2. Sätt mål
Att ha tydliga mål att sträva mot, både på lång och kort sikt, kan skapa mer spänst i det du gör och ta fram glöden i dig. Kom även ihåg att fundera på vad som krävs för att du ska nå målen, annars riskerar du att aldrig nå fram.
3. Stärk din kommunikation
Lyssna in hur du pratar, använder du utfyllnadsord som ”liksom” och ”alltså”? Försök rensa bort dem ur ditt språk och bli mer tydlig och distinkt. Då kommer andra att ta dig mer på allvar och lyssna på vad du har att säga.
4. Lär dig något nytt
Ett vanligt sätt att få ökad kreativitet och energi är att lära dig något nytt. Hitta någon spännande kurs eller åk på en konferens som både kan bidra till ditt arbete och stärka ditt CV. Det kommer både du och chefen ha nytta av.
5. Prata vid rätt tillfälle
Att lära sig att känna in kommunikation kan vara svårt, men genom att lyssna och träna kommer du snart bli bättre på att prata och att vara tyst vid rätt tillfällen. Det kommer leda till att du blir bättre på att presentera idéer och planer, samtidigt som andra upplever dig som hänsynstagande och en bra lyssnare när de pratar.
6. Be om feedback
Om du vill utvecklas kontinuerligt måste du även få feedback kontinuerligt. Då räcker det inte med att ha utvecklingssamtal en gång om året. De kollegor, kunder och leverantörer om feedback, de kan sannolikt ge dig bättre insikter eftersom de ser dig oftare. Dessutom växer du sannolikt i deras ögon eftersom du är villig att utvecklas och vågar be dem om hjälp.
7. Jobba i team på riktigt
Att jobba i team görs så gott som överallt, men jobbar ni som ett team även kommunikativt? Kommer alla i teamet till tals, och hur kan ni tillsammans jobba för att göra en bra idé ännu bättre. Teamarbete handlar inte bara om att fördela arbetsuppgifter, utan mer om att tillsammans skapa något mer än bara summan av de ingående delarna.
8. Städa upp din interna konversation
Vad säger du till dig själv? Oftast är vi mycket hårdare mot oss själva än vi är mot andra, men om du ständigt ger dig själv negativ feedback kommer du inte lyssna på andra positiva feedback. Börja säga bra och positiva saker om dig själv så kommer du se att även andra runtomkring kommer börja uppmuntra dig för det bra jobb du gör.

Framför allt, kom ihåg att ha roligt. Om du går till jobbet med ett leende på läpparna kommer arbetsdagen onekligen att flyta på bättre än om du med tunga steg och hopsjunkna axlar släpar dig till kontoret. Dra ett skämt, eller ge någon ett leende och gläd dig när du får ett tillbaka. Att ha roligt är nämligen smittsamt.