75 procent tror att AI kommer att påverka jobbet

Samtidigt som 22 procent av engelska företag redan har investerat i artificiell intelligens (AI) tänker 85 procent göra det innan år 2020.
Enligt en ny studie från Deloitte tror företagare att AI och dataanalys kommer att vara två faktorer som påverkar deras affär i nära framtid.
75 procent anser att AI kommer att helt disrupta deras bransch, trots att nuvarande investeringar i tekniken ligger lågt.
En tredjedel tror att AI kommer påverka på arbetsplatsen. Där enklare jobb tas helt enkelt över av AI. Hälften av respondenterna tror att antalet anställda kommer att minska pågrund av AI.
Här kan du läsa mer om studien.