75 procent av alla Android-appar spårar sina användare

Ja, det är sant, inte bara er app som spårar användarna utan 75 procent av alla Android-appar gör det också. Men det behövs ändå transparens för användarna vill ju veta om de lämnar sin data.
Bakom upptäckten finner vi Yale University och franska organisationen Exodus Privacy.
Studien analyserade och kartlagde över 300 appar som Uber, Twitter, Tinder och Snapchat. Över 25 olika spårningsmetoder används för at kunna skicka ut målgruppsanpassad reklam, analysera beteenden, geolokalisering.
Forskarna från Yale anser att resultatet är alarmerande för användarna och integritetsnivåerna måste ses över. “Lack of transparency about the collection, transmission, and processing of data via these trackers raises serious privacy concerns and may have grave security implications for mobile software downloaded and in active use by billions of people worldwide.”
Vidare anser forskarna “Android users, and users of all app stores, deserve a trusted chain of software development, distribution, and installation that does not include unknown or masked third-party code.”
Här är kampanjsajten som ska upplysa användare om spårningarna.