Svenskarna vill se äldre personer i reklamen

Svenskarna vill se mer mångfald i reklam- och modebilder. Ålder är det som hamnar högst upp på listan.

Hela 43 procent uppger detta i en undersökning som genomförts av GfK Norm på uppdrag av Huawei. Kroppsformer, kroppsstorlekar och funktionsvariationer följer därefter.

Undersökningen visar även att attityden skiljer sig mellan kvinnor och män. Hela 54 procent av kvinnorna vill se mångfald av kroppsstorlekar, motsvarande siffra bland männen är endast 30 procent. 36 procent av kvinnorna uppger dessutom att de vill se mer funktionsvariationer medan endast hälften så många män önskar detta.

Topplista: Mångfald svenskarna vill se mer av i reklam- och modebilder
1. Ålder
2. Kroppsform
3. Kroppsstorlek
4. Funktionsvariation
5. Etnicitet

Här kan du ta del av hela undersökningen:
PRM 3_Huawei_P20_180710