72 procent av Sveriges största företag missar Facebook

Bara en tredjedel av Sveriges 500 största företag annonserar idag på Facebook, trots att varannan svensk dagligen besöker Facebook. Detta enligt en ny undersökning genomförd av Ingager.

Varje dag loggar 5,2 miljoner svenskar in på Facebook. Det gör Facebook, tillsammans med Instagram, till Sveriges absolut största räckviddskanal för marknadsföring. Samtidigt är möjligheterna att driva och spåra försäljning via Facebook välutvecklade. Trots detta utnyttjar endast 30 procent av Sveriges största företag Facebook för annonsering.

”Svenska företag verkar släpa efter på Facebook. De har fastnat i gamla marknadsföringsmetoder. Förmodligen innebär det en stor missad potential. Att använda sig av enbart TV- och utomhusreklam fungerar inte längre. Konsumenterna har flyttat vårt fokus till mobilens skärm. Det är nödvändigt att förstå Facebook för att växa och överleva som företag”, säger Amalia Thoors, partner på Ingager.

Undersökningen visar också att 79 procent av Sveriges 100 största e-handelsföretag annonserar på Facebook.

”Kopplingen mellan e-handel och sociala medier är mycket stark. Konsumenten formar köpbeslut på Facebook, och surfar sedan vidare till e-handelssajterna. Därför är det förvånande att vart femte e-handelsföretag missar annonsering på Facebook. Nyckeln för e-handlare, oavsett budget, är att hitta rätt målgrupper och ta beslut utifrån den data dessa lämnar efter sig. Börja testa i liten skala och öka budgeten när du har hittat ditt framgångsrecept”, fortsätter Amalia Thoors.

Facebook lanserade nyligen en funktion som gör det möjligt att granska vem som står bakom annonserna på plattformen. Det är med hjälp av denna funktion som Ingager har undersökt hur Sveriges 500 största företag annonserar på Facebook. Datainsamlingen genomfördes av Ingager under sista veckan i augusti 2018.

”Facebooks annonsplattform förnyas hela tiden. För marknadsavdelningar med begränsade resurser kan det upplevas som överväldigande att sätta sig in i teknikutvecklingen. Men med ett tydligt syfte, en målmedveten strategi och ett mod att testa nya saker kan alla lyckas med annonseringen”, avslutar Amalia Thoors.

Facebooks köpmodell för annonser är baserad på en budgivning kombinerat med ett betyg (Relevance Score) på hur relevant annonsen är för den valda målgruppen. Företaget med högst bud och bäst Relevance Score vinner visningen eller klicket på annonsen. Ju högre Relevance Score, desto lägre pris. Företag har därför mycket att vinna på att hitta sin rätta målgrupp och att ta fram innehåll specifikt för Facebook.