70 procent viewability på desktop i Sverige

Integral Ad Science (IAS) presenterar idag sin Media Quality Report för andra halvåret 2019 som visar att viewability på desktop under 2019 för första gången översteg 70%.

I Sverige var siffran 70,8%, en ökning med 4,3% jämfört med året innan. 71,4% av visningar som köpts direkt från publicister och 70,2% av programmatiska visningar, uppfyllde viewability standards under 2019.

Närmare två tredjedelar (64,9%) av display-visningar på mobiler var synliga, vilket innebär en ökning med 10% jämfört med året innan.

Under förra året var den genomsnittliga exponeringstiden för en desktop displayannons, som klarade viewabilitygränsen, 22.72 sekunder vid direktköp, jämfört med 21.29 sekunder för programmatiska köp. Svenska annonsörer har alltså närmare 22 sekunder på sig att göra intryck med sin desktop-kampanj.

Jämfört med 2018 minskade nivån för varumärkesrisk med närmare 1 procentenhet under förra året. Lägst var varumärkesrisken på desktop display, där i genomsnitt 2.9% av alla annonser visade i anslutning till osäkert innehåll under 2019, en nedgång från 3.8% året innan. Förbättringen kommer främst från visningar via programmatiska kanaler, där bara 2.7% av annonserna visades bredvid osäkert innehåll under 2019, en minskning från 4.4% under 2018.

Vad gäller ad fraud visar rapporten att ad fraud för optimerade desktop display-kampanjer, dvs kampanjer som använder teknologier för att upptäcka och förebygga ad fraud, ökade något, 0.8% av visningarna för desktop display flaggades här som falska. Under 2019 var upp till 0.5% av programmatiskt köpta visningar spenderade på fraud och det dubbla för visningar som köptes direkt, dvs 1%.

I takt med att annonsörer lägger alltmer budget på digitala kanaler, kräver de också ökad kvalitet för att maximera effekten av sina investeringar över hela medieplanen. Vi såg överlag stora förbättringar under 2019 vad gäller viewability, ett bra exempel på hur användningen av KPIer som adresserar mediakvalitet, kan förbättra mediestandarder. Ökad kunskap om hur olika medier presterar innebär också att annonsörer kan planera bättre och därmed öka effektiviteten i sin annonsering, Björn Lindholm, nordisk vd, Integral Ad Science.


Karlssons Textbyrå.