70 procent säljer internationellt men många bromsas av protektionism

En färsk undersökning från Stripe visar att företag som verkar online är snabba att arbeta internationellt. Men bromsas av regler och handelstullar

70 procent av alla företag som verkar online, säljer idag på en internationell marknad. Det är en hög andel i jämförelse med ekonomin i sin helhet där motsvarande andel är under 10 procent. Dessa företag, så kallade Global Natives, är den globala ekonomins framtida drivkrafter. De senaste fem åren har deras intäkter växt 141 procent snabbare än företag som inte verkar internationellt.

Därtill visar rapporten att protektionism och tuffare regelverk hotar ekonomisk tillväxt enligt företagen. Upp till 38 procent av nettovinsten används idag till regelanpassning, och majoriteten av företagen säger också att de kostnaderna blir allt större. Även i Sverige är bilden tydlig: 70 procent av de tillfrågade i en separat undersökning såg regelverk, lokal beskattning och juridiska krav som de främsta hindren vid en internationalisering.


Stripes nordenchef Erik Olofsson

Stripes nordenchef Erik Olofsson, kommenterar undersökningen: “Globalisering är en grundbult för vårt globala välstånd, för fred och säkerhet. Teknikutvecklingen har på avgörande sätt förändrat företagens villkor och underlättat för dem att sälja internationellt, men alltför många finansiella och regulatoriska barriärer bromsar fortfarande innovationstakten världen runt. Det påverkar särskilt svenska företag då vi är helt beroende av väl fungerande internationella samarbeten.”

I takt med att företagen växer internationellt blir det också viktigare att anställa internationella talanger. Nästan 75 procent av onlineföretagen invänder mot striktare immigrationsregler. Endast hälften säger att det stöd de får av sina regeringar när det gäller att anställa eller locka medarbetare internationellt är bra eller utmärkt. I den svenska undersökningen ansåg endast fyra procent av de tillfrågade att de fick utmärkt stöd av regeringen; 34 procent var uttalat missnöjda.

Några axplock ur undersökningen:

  • Företag växer idag snabbare internationellt. 60 procent av onlineföretagen som har en internationell kundbas inledde sina internationella aktiviteter inom ett år från start.
  • Globaliseringen är här för att stanna. 80 procent av onlineföretagen säger att de planerar att utöka sin internationella närvaro – och 46 procent säger att de ämnar göra det signifikant. I Sverige menade 89 procent av svarspersonerna att internationell tillväxt är avgörande för deras företags långsiktiga överlevnad.
  • Onlineverktyg underlättar internationell expansion. 68 procent av onlineföretagen säger att internetbaserade verktyg, som Stripe, gör internationell expansion lättare nu än för bara fem år sedan.
  • Skatter och regelverk försvårar internationaliseringen. 38 procent av företagen säger att skatter försvårar expansionen och 36 procent pekar på regelverk.

Undersökningsmetod:
Stripe samarbetade med VIGA research för att fråga grundare och VD:ar på onlineföretag om hur deras företag ser på internationell expansion. Över 9 000 respondenter deltog, från 15 länder och över tio branscher.