Vi har stängt från 1 april 2020

7 sajter där du kan lära dig programmera – varför då? Linda Manilla berättar

Det har väl inte undgått någon att kunskapen att kunna programmering är en tillgång som blir allt starkare och hetare. Helt i takt med att många företag blir beroende av digital teknik. Enligt en rapport framtagen av EU-kommissionen 2015 kommer det saknas 1 miljon programmerare 2020!

I Storbritannien finns programmering redan på schemat. I Finland drar man igång programmering i grundskolan i år. Ministrarna Gustav Fridolin, Aida Hadzialic och Mehmet Kaplan gav i höstas Skolverket uppdraget att ta fram en ny IT- och digitaliseringsstrategi där programmering ska ingå i grundskolans kursplan. Men om man nu har avslutat grundskolan, inte har råd med privatlektioner och ändå vill lära sig programmering var vänder man sig då? Här är sju av många olika alternativ:

  1. MIT open courseware
  2. Code Academy
  3. Khan Academy
  4. HTML5 Rocks
  5. Coursera
  6. edX
  7. Android Developers

Men måste alla barn, och även vuxna, lära sig programmera? Alla kan väl inte bli utvecklare! Dagensanalys.se frågade Linda Mannilla, forskare och utbildare på Åbo Akademi, konsult, föreläsare och delaktig i Finlands process i att införa programmering i grundskolan. (Se även Mannillas föreläsning på Internetdagarna).

Varför ska alla barn och ungdomar lära sig programmera?
Som jag ser det handlar det inte om programmering som färdighet i sig, utan om så mycket mer än det. Digitaliseringen leder till att all mer funktionalitet och system i vårt samhälle bygger på programvara, och då är det viktigt att man får en grundläggande uppfattning om denna bas; att de program vi använder inte är baserade på magi utan följer regler och samband, som vi alla kan jobba med. Att programmering är ett verktyg som man kan ha nytta av inom olika områden. För i grunden handlar programmering om problemlösning; att lära sig analysera, hantera och arbeta med mer eller mindre komplexa problem på ett strukturerat sätt. Då man programmerar ställs man ofta också inför frågeställningar som låter en fundera över teknikens möjligheter och begränsningar.

Ser du några risker om vi INTE får in programmering på schemat?
Oberoende av om man talar om programmering, datalogiskt tänkande eller digitalkunskap, tror jag det viktiga är att vi lyfter dessa frågor i skolan. Barn och unga i dag har precis lika stor rätt att känna till grunderna för det samhälle de lever i, som alla tidigare generationer har haft. Den stora skillnaden är att vi inte hade en digital omvärld då vi växte upp – det digitala blir dock en allt större del av vardagen för de barn som växer upp i dag och framöver.

Berätta lite hur diskussionen gått i Finland. Kan du se likheter med den som pågår i Sverige nu?
I Finland har vi inte gått in för att introducera programmering som ett eget ämne, utan i stället introducera det i andra ämnen. Personligen tycker jag att det är ett bra sätt att gå, eftersom man då har möjlighet att visa på hur man kan arbeta med programmering inom olika områden. Om man lyckas göra detta på ett bra sätt, kan programmeringen bli ett medel i stället för ett mål i sig. Diskussionerna i Sverige verkar också gå i liknande banor.

Finns det något bra exempel på ett land som lyckats riktigt bra?
Att ta in programmering i grundskolan är ännu så pass nytt att det inte ännu finns några svart-vita resultat från något land. Det som är klart är att det kräver en satsning på kompetensutveckling och utbildning för lärare, samt bra pedagogiskt material och välplanerade aktiviteter för att arbeta med programmering på denna nivå.

Den 1 april 2020 släckte vi lampan här på Dagens Analys.