7 punkter för influencer marketing

Enligt en studie gjord av eMarketer kommer 85% av marknadsförarna i världen använda influencers i sin marknadsföring under 2017. Med tanke på det minskade tidningsläsandet, svikande tittarsiffror och ökat användande av AdBlockers är influencers ett intressant sätt att nå ut med sitt budskap.
Här kommer en checklista som Smartplanner tagit fram så att du inte missar något:
Marknadsföringsmixen
Hur ska influncers marketing passa in i din marknadsföringsmix? Det är väldigt få aktörer som klarar sig med bara influncers utan insatserna bör stödjas i andra kanaler. Gör ett utrymme i din budget och framför allt i din kalender.
Inhouse?
Det finns många aktörer som kan hjälpa dig med din influncer marketing men många företag gör också allt själva. Din PR-byrå, mediebyrå, mediebevakare kan hjälpa dig men också specialiserade konsulter och företag som agerar förmedlare mellan företag och influncers.
Hur ska influncer marketing användas?
En viktig punkt, vad vill du uppnå med influencers? Sätt upp tydliga mål så att du vet vad du vill uppnå och kan agera därefter.
Målgrupp?
Vilken är din målgrupp? Skiljer sig de du vill nå med influencer marketing från den målgrupp du har för dina köpta annonser?
Hitta dina influncers
Använder du ett verktyg för att hitta dem själv eller en förmedlare som hjälper dig? Tänk på att kontexten är viktig vid influencer marketing, lägg ned tid på att hitta rätt. Se också till att kolla upp deras bakgrund och tidigare kommunikation. Du vill att de ska ha åsikter som överensstämmer med ditt varumärke.
Märkning
Tänk på att det faktiskt är reklam det handlar om. Följ Reklamombudmannen (Ro) råd om bland annat reklamidentifikation. Följ alltid god marknadsföringssed, se till att det finns reklammärkning och att både du och bloggaren är överens om hur det ska märkas.
Följ upp!
Se till att faktiskt följa upp de målsättningar du har för användandet av influncer marketing. Försök räkna ut ett ROI eller intermediärt mått för att fördela dina resurser på bästa sätt.
Men ett av de viktigaste råden när du ska använda influncer marketing och göra det framgångsrikt är att göra det systematiskt och strukturerat men också automatisera det så mycket du kan med de verktyg som finns tillgängliga för att det inte ska äta upp all din tid.
Artikeln är skriven av Tobias Hedström på företaget Smartplanner.