65 procent tar hellre emot reklam än att betala för innehåll