6 tips för när du vill migrera till molnet

Förra veckan bjöd Amazon Web Services (AWS) in till ett event med fokus på fördelarna med molntjänster, och hur du tar dig dit på bästa sätt. Jag fick möjlighet att prata med såväl Miriam McLemore på AWS, som Gunnar Grosch på Opsio om vad man ska tänka på när man vill göra en digital resa.

Miriam har en bakgrund som CIO på Coca Cola där hon var ansvarig för hela deras digitala satsning vilket även innebar en flytt till molnlösningar för så gott som alla system. Hon berättar att det finns både för- och nackdelar med att vara ett så stort företag som Coca Cola när man vill göra en digital transformation. Visst finns det pengar och resurser, men det är samtidigt väldigt många människor, och stora system där verksamheten inte får störas under migrationen. Hon berättar att en av de viktigaste sakerna är att skapa lite utrymme för att börja allokera resurser. Oftast är både personal och pengar bundna i olika projekt, och det finns inga extra resurser att ta av. Men med små steg går det att exempelvis automatisera en liten del av en process, vilket ger utrymme att göra ytterligare förändringar. Här, menar hon, är det viktigt att de resurser som frigörs inte flyttas direkt till något annat ställe, utan måste användas för att fortsätta driva digitaliseringsprojektet.

Gunnar Grosch är en av grundarna till företaget Opsio som hjälper företag med sina molnstrategier. Han är inne på samma spår, att om du ska flytta till molnet så måste det vara för att du vill få ut något mer av det. Du kan så klart bara flytta din verksamhet till en molnlösning, och fortsätta jobba som vanligt, men då missar du de fördelar som finns med att använda dig av denna typ av tjänst.

De båda delade med sig av många tips och tankar, och vi har sammanställt dessa i en enkel checklista för när du vill göra en flytt till molnlösningar.

1. Fundera på varför.
Att flytta till molnet har blivit lite av ett mantra, där det är lätt att få känslan att du inte kan överleva om du inte finns i molnet. Men fundera på vad du vill ha ut av en molnlösning. Är det att automatisera processer, öka tillgängligheten eller bara att inte själv behöva hantera ett datacenter med servrar? Det påverkar nämligen ditt nästa steg.

2. Välj leverantör.
Det finns idag flera olika leverantörer av molntjänster, och de gör alla lite olika saker. Både Gunnar och Miriam är överens om att det inte är en bra lösning att ha många olika moln, eftersom det mest blir svårt att hålla ordning på utan att få någon egentlig vinning. Välj en huvudleverantör, och sedan eventuellt en del kompletterande molntjänster beroende på vad du vill göra. Se till att du bildar ett bra partnerskap med din molnleverantör, de kommer trots allt hantera stora delar av din data och dina affärsprocesser.

3. Börja i liten skala.
Som Miriam förklarade så behöver du skapa lite utrymme för att kunna driva förändringen. Du kanske flyttar en viss process till molnet, för att frigöra ett par timmar som kan användas till att ta nästa steg. Kika på vilka applikationer som finns, men som inte används och ta bort dem. Det skapar ytterligare utrymme både i fråga om pengar men även i serverkapacitet. Precis som när du ska flytta ditt boende, är det ett bra tillfälle att göra lite ordentlig städning och kasta grejer som inte längre används.

4. Bygg inte en moln-ö.
Även om du börjar i liten skala, så är det sällan en bra idé att skapa ett eget team eller ett ”molnprojekt” som ska driva frågan om digitalisering. Risken är då att teamet jobbar på, men sedan går det inte att införliva deras arbete i resten av organisationen. Genom att vara tydlig med ditt varför (punkt 1) blir det lättare att direkt involvera flera delar av verksamheten, och på så sätt se till att du inte bygger en moln-ö mitt i verksamheten utan någon koppling till resten av företaget.

5. Visa på vinsterna
I takt med att du sedan börjar din resa är det väldigt kraftfullt att internt kunna visa på vad som händer. När du kan visa att exempelvis marknadsföringsteamet börjar kunna arbeta snabbare och enklare genom nya lösningar är det lätt för andra avdelningar att vilja ha samma sak. Plötsligt kommer fler vara intresserade av förändringen, och du skapar successivt ett momentum där du inte längre behöver driva fram förändringen på samma sätt.

6. Ta hjälp
Såväl molnleverantörer som olika konsultföretag är mer än hjärna villiga att hjälpa till med såväl förberedelsearbetet och se vad som är möjligt, och därefter hjälpa till med det praktiska arbetet att genomföra migrationen. Man vet helt enkelt inte det man inte vet, men företag som varit med och gjort en digital resa massor av gånger har sannolikt en del tips och trix på hur du kan undvika bakslag och göra resan snabbare, smidigare och framför allt billigare i längden.

Jag tackar både Gunnar och Miriam för att de tog sig tid att prata med mig om hur man ska gå till väga när man funderar på om en molnlösning är rätt väg att gå.