Välkommen till Dagens Analys!

6 av 10 av alla män i åldern 16-29 år blockerar annonser

Vi har analyserat data från TNS-Sifo Orvesto som genomför drygt 14 tusen intervjuer varje tertial (sammansatt data med 4 månaders intervall), vi har tittat på data från sista tertialet T3 2015 och det är tydligt att vissa målgrupper är svåra att nå. Läs vidare om du vill veta vilka som blockerar annonserna.

Framförallt är det unga män skyr annonser 
– 57,3% av män 16-29 år blockerar annonser
– 54,3% av alla 16-29 åringar blockerar annonser
– 38,1% av dem i storstad blockerar annonser
– 27% av alla män blockerar annonser
– 20,7% totalt sett blockerar annonser

Figur som visar vilka som blockerar annonser

Adblock.001

En dyster bild om man vill nå män i storstad, eller om man vill komma i kontakt med unga män med bannerannonser.

Det som är intressant är att samma personer som blockerar annonser även ogillar reklam i andra mediekanaler så de är lika svåra att komma i kontakt med oavsett mediekanal.

Av dem som blockerar annonser är andelen myket eller ganska negativa till reklam i olika kanaler
– 48,9% till reklam i morgontidningar
– 49,3% till reklam i kvällstidningar
– 45,9% till reklam i gratistidningar
– 47,2% till reklam i magasin
– 49,2% reklam i facktidningar
– 49,1% till reklam på internet
– 42% till reklam i telefonkatalog
– 47,4% till reklam på Biograf
– 42,5% till reklam på TV’n
– 46,6% till reklam i webb-TV
– 43,6% til reklam på radio
– 45,4% till reklam i webb-radio
– 49,6% till direktreklam
– 46,2% till reklambilagor
– 43,7% till reklam i mobilen
– 42,3% till e-postreklam
– 45,4% till butiksreklam
– 43% till utomhusreklam

Det spelar inte så stor roll vilken reklamkanal som man väljer så ogillar nära hälften av dem som blockerat reklamen det. Man måste vara relevant och inte så påträngande för att nå reklamvägrarna.

Analys grundar sig på data från TNS-Sifo och deras T3 Orvestomätning 2015 där 14334 personer har svarat på en pappersenkät om deras medievanor, siffrorna om annonsblockering skulle troligtvis vara ännu högre om man gjorde en renodlad webbundersökning