6 anledningar till att du ska jobba mer utomhus

I Sverige har vi i snitt 1500 soltimmar varje år, ändå spenderar vi mertiden av vår tid inomhus. I samband med att många svenskar kommer tillbaka från semestern öppnar Telenor nu Sveriges första mobila utomhuskontor för att inspirera svenskar till att arbeta under bar himmel.

I veckan jobbar många svenskar sin första dag efter semestern och det kan av många anledningar vara jobbigt att återvända till arbetet och kontorsmiljön. Att utnyttja sommaren på arbetstid kan kännas svårt, men faktum är att arbete kombinerat med utomhusvistelse inte bara är möjligt med dagens teknik utan också kan ha positiva effekter på hälsan.

– Att jobba utomhus några timmar om dagen kan sänka stressnivåer, förbättra återhämtningen och göra oss friskare, gladare och piggare. Det främjar dessutom kreativitet, något som behövs i ett modernt och flexibelt arbetsliv, säger Susanna Toivanen, docent i sociologi och forskare inom framtidens arbetsplatser.

Tillsammans med dagens teknik ger bra uppkoppling oss idag stora möjligheter att själva styra var och när vi jobbar. Telenor arbetar för att göra täckningen till en icke-fråga vid valet av operatör och har sedan 2014 miljardinvesterat i utbyggnad och förbättringar av nätet, med särskild fokus på glesbygd och norra Sverige.

– Genom att öppna utomhuskontor vill vi visa på att det går att jobba där man vill, och att det går att kombinera fördelarna med att vara utomhus med att jobba effektivt, tack vare en stabil 4G-uppkoppling, säger Patrik Nilsson, nätexpert på Telenor.

Utomhuskontoren är öppna för allmänheten och kommer att finnas i Umeå, Sundsvall, Gävle, Falun och Borlänge. Målet är att inspirera företag till att börja tänka nyskapande kring arbetsmiljön och möjligheten till att jobba ute.

– Inom forskningen är utomhuskontor en växande trend, en viktig utveckling mot fler hälsofrämjande arbetsmiljöer och ett mer hållbart arbetsliv. Jag tror absolut att vi i framtiden kommer få se fler exempel på utomhusmiljöer inom aktivitetsbaserade kontor, där arbetsuppgifterna styr var du arbetar, säger Susanna Toivanen.

Experten Susanna Toivanens sex anledningar till att jobba mer utomhus:
(Argument till chefen)

1. Du får variation i arbetet genom att gå ut och jobba en stund

2. Dina stressnivåer går ner och du får snabbare återhämtning

3. Det ökar ditt dagsljusintag, ljus är viktigt för att vi ska må bra

4. Det främjar din hälsa och stärker ditt immunförsvar

5. Du rör dig mer och ökar din fysiska aktivitet

6. Att jobba ute stimulerar tankeverksamhet och kreativitet