5 viktigaste ämnena under förra veckans Advertising Week

Förra veckan genomfördes Advertising Week, med fokus på marknadsföring och hur branschen ska agera. Det var fem ämnen som återkom gång på gång, och som utan tvekan kan anses vara detta års huvudfokus.

 1. Mätning.
  Frågan om hur annonser ska mätas var den mest omdebatterade frågan. Problemet ligger i att olika plattformar mäter på olika sätt, ofta eftersom annonsörer eller publicister begärt olika typer av data. Att mäta efter samma måttstock är fortfarande något som ligger långt bort, även om frustrationen bland flera stora bolag är stor eftersom jämförelser mellan plattformar är svåra.
 2. Transparens.
  Frågan om transparens och öppenhet i olika sammanhang dök också frekvent upp under veckan. Det är en svår balansgång att både dela med sig av mätdata, och samtidigt inte avslöja sina affärshemligheter. Samtidigt gör de ofta orimligt långa kedjorna i programmatiska lösningar att det blir omöjligt att hålla koll på vem som gör vad med vilken data. Med upp till 75 olika samarbetspartners för att genomföra programmatisk annonsering blir det svårt att få transparens.
 3. Snapchat.
  Den lilla uppstickaren som under året börsintroducerats och gång på gång sett sina idéer stjälas av konkurrenterna var på alla läppar. Främst eftersom de avslöjade ett initiativ att skapa AR-annonser i 3D tillsammans med Bud Light och Warner Bros. Att plattformen inte ännu är uträknad bevisas av vissa av de data som presenterades. Bland annat har Snapchats 173 miljoner dagliga användare lekt med linsen ”puppy face” motsvarande 7000 års tid. Så nog finns det potential för marknadsföring där.
 4. Artificiell Intelligens.
  Det går knappt att ha ett event utan att på något sätt lyfta AI, och Advertising Week är inget undantag. Mycket av frågorna handlade om hur de digitala assistenterna, som börjat bli allt vanligare, kommer att göra för människors interaktion med varumärken. En viktig fråga som lyftes var också hur ditt varumärke låter, eftersom vi i framtiden kommer se allt mer röststyrning.
 5. Data.
  Data, data, data, fler än 50 av veckans aktiviteter hade ordet ”data” i beskrivningen. Det var allt ifrån att hantera första- , andra- och tredjehandsdata på ett korrekt och effektivt sätt, till hur vi kan använda data för att få en djupare förståelse för kunderna. Att få ett bra grepp om hela kundens livscykel med företaget är något som många kämpar hårt med. Om vi någonsin kommer att få ett sådant grepp är dock oklart.

Alla dessa frågor är givetvis inget nytt, utan det är frågor som stötts och blötts på forum och olika event även under förra året. Men under det senaste året har en hel del händelser och utveckling gjort att vi idag har bättre förståelse och sätter ytterligare fokus på just dessa frågor. Transparens och mätningar inte minst i samband med varumärkessäkerhet, Snapchat som börsintroducerades och så klart AI där bland annat IBM och Salesforce börjat jobba med praktiska applikationer av Watson respektive Einstein. Och så klart, data, med tanke på GDPR är frågan om hur data ska samlas in, analyseras och hanteras idag mer viktig än någonsin förut. Och det är snart bara ett halvår kvar.