5 trender inom mobilreklam

Rapporten Quarterly Mobile Index från PubMatic visar fem trender inom mobilreklam som publicister och annonsörer bör dra nytta av under 2019.

Rapporten visar att reklaminvesteringarna i video i mobilappar ökade med över 200 procent jämfört med samma period 2018 och köpare har verkligen tagit till sig möjligheterna som in-stream medför. Header bidding-teknologi håller också på att etablera sig i mobilappmiljön med en ökning av visningsvolymerna på över 300 gånger under 2018, jämfört med samma period tidigare år.

Innovativa teknologier som server-side (S2S) header bidding öppnar upp möjligheter för publicister att dra fördelar av en effektivare process och ökad konkurrens. Kvalitet är fortfarande en utmaning inom mobilappsreklam, vilket gör att köpare hellre förlitar sig på privata marknadsplatser för att nå innehåll i mobilappar.

I takt med att den öppna marknaden blivit säkrare för webb, desktop och mobil webb ser vi här en ökning av OpenRTB-transaktioner. För mobilappasinnehåll, å andra sidan, ser vi en relativt liten tillväxt inom OpenRTB, medan volymen för PMP-visningar ökade med 78 procent, skriver PubMatic.

För första gången någonsin beräknas mobil reklam stå för mer än en tredjedel av de globala reklaminvesteringarna under 2019, vilket gör den till en marknad värd mer än 230 miljarder dollar (eMarketer).

5 trender som publicister och annonsörer bör dra nytta av under 2019:

● Möjligheterna inom mobilappar bidrar till att göra mobilen till ledande när det gäller digital video.

● Header bidding inom mobilappar håller på att bli norm.

● Annonsörer använder allt oftare privata marknadsplatser för att säkra kvaliteten inom appreklam.

● Reklamintäkter genererade från mobilappar frodas, medan intäkter från mobil webbreklam hade den största tillväxten.

● Helghandeln gav en stor boost till de mobila reklaminvesteringarna globalt.