5 tips till annonsbranschen inför GDPR

Magnus Johansson som är Nordenchef Sizmek ger här sina tips till hur annonsbranschen kan anpassa verksamheten till GDPR. Mindre än en månad kvar nu.

Det som gör programmatisk annonsering framgångsrikt är kombinationen av att kunna använda flera olika datakällor, addera intelligens till data samt rikta budskap till relevanta målgrupper.

Intäkterna från programmatiska annonser är viktiga då de bidrar till tjänster som konsumenterna kan nyttja gratis såsom e-post, nyheter och sociala medier. Med några veckor kvar till GDPR vinner laga kraft, råder det fortfarande osäkerhet i branschen om hur den nya lagen kommer att påverka företag och hur reglerna ska implementeras.

Många är oroliga för konsekvenserna av GDPR och hur lagen kan komma att påverka branschen. Flera experter tror att lagen kommer leda till att målgruppsstyrda kampanjer helt försvinner, vilket då också skulle försvåra användningen av programmatiska annonser. Istället för att betrakta GDPR som ett hot kan annonsörer och varumärken se lagen som en möjlighet.

GDPR ger konsumenter, publicister och adtech-företag transparens och kontroll över vad som sker på hemsidor och appar, där man har tillgång till gratis information och tjänster som drivs med hjälp av annonsintäkter. Branschen har länge efterfrågat transparens och öppenhet om var annonser blir placerade och varför. Exempelvis har företaget Unilever hotat med att ta bort sina kampanjer från plattformar som Facebook och Google då de saknar den här transparensen. Med transparens får vi en bättre förståelse för hur data används och hur den kan bytas mot gratis innehåll.

Att inte följa och tillämpa GDPR kommer att leda till ekonomiska konsekvenser. De företag som däremot följer lagen och anpassar sin verksamhet kommer att kunna förbättra sitt rykte då de visar ett ansvarstagande för sin data- och informationshantering.

För att helt anpassa verksamheten till GDPR krävs ett gediget förarbete och en tidskrävande implementering. Det finns dock några enkla steg som varumärken och annonsörer kan ta redan idag för att försäkra sig om att deras verksamhet följer den nya lagen.

1. Dokumentera på vilken laglig grund du hanterar personlig data
2. Fastställ om du är registeransvarig eller databehandlare
3. Etablera en process om hur du besvarar förfrågningar om personlig data
4. Tillsätt en dataskyddsansvarig
5. Se till att det finns sekretessinställningar inbyggda i era system och dokumentera funktionerna

Artikeln är skriven av:

Magnus Johansson, Nordenchef Sizmek