5 tips för att hantera konflikter på arbetsplatsen

På arbetsplatsen får du sällan välja vem du ska jobba med, och inte sällan händer det att du hamnar i konflikt eller irriterar dig på något dina kollegor gör. Att ignorera problemet kan tillfälligt hjälpa, men i längden behöver du hitta bättre sätt att hantera konflikten. Här kommer fem tips som hjälp på vägen.
Att hamna i konflikt är aldrig roligt, och din naturliga impuls är sannolikt att ignorera det hela, eller klistra på ett leende och försöka få samarbetet att fungera ändå. Men det kommer inte bara att påverka dig och din prestation, utan sannolikt även människorna i din omgivning. Därför kan det vara värt att ta tag i problemet, för ofta kan ditt agerande leda till att konflikten löser sig och att samarbetet börjar flyta på bra igen, eller till och med bättre än tidigare.
1. Fundera över de bakomliggande känslorna
Att störa sig på småsaker är ofta en indikation på att det ligger något större bakom. Men det är lättare att bli irriterad på att en person aldrig plockar ur diskmaskinen än att acceptera att du känner dig underlägsen eftersom personen alltid verkar komma med de bästa idéerna under planeringsmötena. Fundera på vad det egentligen är du stör dig på, även om det är känslor hos dig som inte är så smickrande att lyfta fram i ljuset.
2. Hitta gemensamma beröringspunkter.
Det finns nästan alltid något område där ni har gemensamma åsikter eller intressen. Det måste inte heller vara arbetsrelaterat, utan kan vara att ni båda gillar en viss typ av musik eller tycker om att resa. När ni kan prata om saker som n båda tycker är intressanta eller spännande skapar ni en närmare relation och kommer ha svårare att bara se det negativa hos varandra.
3. Undvik skvaller
Även om det kan kännas frestande att berätta för andra om vad din kollega gjort så kommer det bara komma tillbaka till dig själv. De du skvallrar för har kanske inte alls samma bild av personen, och kan dessutom börja fundera på vad du säger om dem när de inte är i rummet. Ingen blir dessutom upplyft av att lyssna på gnäll, försök istället hitta positiva saker att prata om, och du kommer bli både lyssnad på och mer uppskattad.
4. Bli inte indragen i konflikter och diskussioner
Din kollega kanske aktivt söker områden att ha en konflikt kring, eller så är det kanske du som gör det. Undvik att gå in i onödiga konflikter, i synnerhet om det inte rör ert direkta arbete tillsammans. Oavsett om det är du eller kollegan som söker konflikt, försök att inte gå in i det, utan att för den skull vara otrevlig eller undvika att svara på frågor.
5. Prata med kollegan
Inte sällan vet den andre om att ert samarbete inte är på topp, men även om de är omedvetna så gör det sannolikt inte alla de där irriterande sakerna med flit. Försök att lyfta samtalet till att handla om konkreta tillfällen, och be kollegan om hjälp med att hitta ett bättre samarbete. Ingen är intresserad av att ha ett dåligt arbetsklimat, så att lyfta en konflikt till en konstruktiv nivå kommer ni båda att uppskatta. Visst, du kanske behöver offra lite stolthet, men hellre det än hela tillvaron på arbetet.
I vissa fall kan det vara så att du och personen du har en konflikt med är i olika maktpositioner på företaget. Då är det extra viktigt att vara förberedd. Prata med HR-avdelningen, eller någon annan person som du har tillit till, för att i förväg gå igenom hur du ska hantera situationen på bästa sätt. Målet bör vara att ni ska kunna förbättra och stärka ert samarbete, inte att skuldbelägga eller trycka ner den andre. Se därför till att det du tänkt säga inte kan missuppfattas och gå in i samtalet med öppet och ärligt uppsåt, då kommer det med största sannolikhet att lösa sig till det bästa.