5 tips för att få mer lojala medarbetare

Varje företag är beroende av att medarbetarna känner sig motiverade och gör sitt bästa. För att göra det behöver företag i alla branscher bygga goda relationer med sina medarbetare. Med nya generationer som kliver in på arbetsmarknaden blir detta svårare och svårare. Anne Bahr Thompson har studerat detta och utvecklat ”Me-to-We Continuum” för att hjälpa företag med att bygga bättre relationer i en diversifierad arbetsmarknad.

Tanken bakom ”Me-to-We Continuum” bygger på att arbetstagare idag både vill känna sig uppskattade på jobbet och att deras jobb bidrar till en bättre värld. Det räcker alltså inte med att ha en bra lön, utan medarbetare vill utvecklas, ta ansvar, vara delaktiga och bidra i ett större sammanhang. Nedan följer 5 steg för att utveckla relationen med, och i förlängningen lojaliteten hos medarbetarna.

  1. Tillit – Medarbetaren behöver känna att de kan lite på arbetsgivaren på ett personligt plan. Som medarbetare förväntar du dig att få lön i förhållande till det arbete du utför, att få uppmärksammande för det jobb du göra bra och att arbetsmiljön är säker och trivsam. Detta är grunden i relationen mellan medarbetaren och företaget.
  2. Utveckling – Detta kan se olika ut för olika personer, men huvudpoängen är att jobbet inte bara ska vara ett ”jobb” som ger dig lön. Medarbetare vill utvecklas, känna att deras kompetenser kommer till användning och att de har en god balans mellan arbete och fritid.
  3. Ansvar – Medarbetaren förväntar sig att arbetsgivaren tar ansvar för sin egen del i relationer. Inte bara till medarbetaren, utan till kunder, leverantörer och andra intressenter för företaget. Det handlar inte om att vara felfri, utan att ta ansvar för sina misstag och arbeta för att minimera negativa effekter av de misstag man som företag kan råka göra.
  4. Samhörighet – Medarbetare idag ser företaget de arbetar på som del av sin identitet. Det är en del av vem medarbetaren är och det är därför viktigt att företagets värderingar ligger i linje med medarbetarens värderingar. Medarbetare vill gärna känna att företaget är som en andra familj där samarbete, tillit och strävan efter gemensamma mål är centrala.
  5. Bidrag – Medarbetare vill bidra till ett bättre samhälle, men är förhindrad i att ”bara” vara en person. Genom att associera sig med ett företag som bidrar positivt till samhällets utveckling kan varje medarbetare få ta del av något större. Om inte företagets produkter och tjänster direkt gör det, kan olika projekt eller initiativ lösa samma funktion. Exempel på det är företag som donerar pengar till krisdrabbade områden.

I stort handlar det om att behandla medarbetarna på samma sätt som kunderna. Företagets visioner och mål behöver vara i linje med medarbetarnas och genomsyras av tillit, ansvar och strävan efter viktiga ideal. Medarbetare idag är helt enkelt intresserade av att associeras med företag som uppfattas som mänskliga.