5 till 8 bilder och minst 2 videoklipp för varje produkt

I en färsk undersökning får vi reda på vad konsumenter förväntar sig när de handlar på nätet. Bara för några år sedan såg det hela helt annorlunda ut. Nu är det bilder och video på alla produkter som gäller för att konvertera till köp.

Bara för tre år sedan var det 3 bilder på produkt som konsumenterna valde att titta på i snitt innan de genomförde ett köp. Idag har den siffran dubblats till 5-8 bilder och minst 2-5 videoklipp.

Framförallt yngre konsumenter är mer hungriga vad det gäller media när de handlar på internet. Men äldre är inte så långt efter.

Nearly 70% of consumers chose a lack of product information as a reason they’ve left a page on a retail site. This even exceeded the number of shoppers that used a high price tag as a deal breaker, skriver forskaren.

Forskningen har genomförts av Andrew Waber som granskat under flera års tid förändringen av våra shoppingvanor online.

Rapporten i sin helhet kan du ladda ned här.