5 skäl till varför det är viktigt med en Whistleblower-service på ditt företag

En Whistleblower-service innebär att anställda och intressenter till ett företag, en organisation eller myndighet informerar ledningen om att något oegentligt sker i verksamheten. Att vara steget före hindrar att situationen eskalerar utanför organisationens kontroll och ger utomstående intressenter trygghet i att ledningen agerar effektivt.

En Whistleblower-service kan tidigt uppmärksamma risker som:

• Bedrägerier eller ekonomisk brottslighet
• Mutor eller korruption
• Allvarliga säkerhetsbrister
• Miljöbrott
• Läckande av känslig information
• Allvarliga tjänstefel

1. Ha kontroll och vara steget före

En väl fungerande Whistleblower-service med tydliga riktlinjer för hur personalen kan slå larm minimerar risker som allvarligt kan skada företaget, organisationen eller myndigheten. Det gäller att hela tiden ha kontroll och vara steget före.

2. Transparens vinner i längden

Att erbjuda anställda och intressenter en extern Whistleblower-service visar på att organisationen vill att högsta möjliga transparens ska genomsyra verksamheten. En långsiktig strategi där hela organisationen andas kvalitet och placerar öppenhet i första rum.

3. Minimera kostnader

Bedrägerier och ekonomisk brottslighet orsakar stora ekonomiska skador varje år. Genom att upptäcka oegentligheter i ett tidigt skede kan organisationen inte bara skydda sitt varumärke utan även undvika ekonomiska skador.

4. Skydda anställda och intressenter

När du har en extern Whistleblower-service skyddar du dina mest lojala anställda och intressenter. Servicen hindrar bias, självstyrning och försök till att tysta ner genom att ärendet hanteras utanför organisationen. Det är av stor vikt att visselblåsaren är garanterad anonymitet och känner att hen är skyddad.

5. Inifrån vet alltid mer än utifrån

När du startar en Whistleblower-service aktiverar du också den viktigaste källan – dina egna anställda och intressenter. Bara vetskapen om tjänsten skapar trygghet för personalen samtidigt som den inger ett ökat förtroende för ledningen. Internt har man koll på vad som ska ske och inte bör ske, dessa individer är den viktigaste informationskällan.

En extern Whistleblower-service minimerar kostnaden utifall något skulle ske eftersom ledningen alltid kan ligga steget före och hejda potentiella skador. Anställda och intressenter skyddas samtidigt som de tar ansvar och får möjlighet att stå upp för varandra om situationer uppstår.

En organisation med en Whistleblower-service visar helt enkelt omvärlden att de står för transparens, trygghet och ansvarstagande.

Besök och börja följ Interaktiv Säkerhet på LinkedIn för att hålla dig ajour med nyheter om Whistleblowing.