5 plattformar för morgondagens annonser

Undrar du också ibland vilka morgondagens annonsplattformar kommer att vara? Genom att vara snabb med att haka på nya trender och kan du hinna före dina konkurrenter och skaffa dig en mycket gynnsam position. Idag är det mobilen som är hetast, men dessa 5 plattformar kommer inom kort ta över mer av annonsmarknaden!
Studier har visat att mängden annonser som människor exponeras för på daglig basis har varit mer eller mindre konstant sedan Andra världskriget slutade. Det är bara platserna som vi ser annonser som har ändrats. Det betyder att du som marknadsförare har en utmaning i att hänga med när användarna börjar spendera mer tid på nya plattformar, samtidigt är det då du har bäst chans att nå fram utan att drunkna i bruset av dina konkurrenters annonser.

 1. Digitala assistenter i hemmet
  Med allt fler individer som har en digital assistent i hemmet (Amazon Echo, Google, Home, Apple Homepod, etc) är det nog bara en tidsfråga innan dessa börjar kunna leverera reklambudskap. Exakt hur detta ska ske, och i vilken form, finns det fortfarande många frågetecken kring, men ett sätt att arbeta med och undersöka det hela är genom byrån Unrulys Home of 2020 där det går att experimentera med att leverera reklambudskap i ett hem fyllt med alla de senaste moderniteterna.
 2. Sharing-economy
  Vi har sett allt fler exempel på sharing economy där människor delar med sig av sina egendomar i utbyte mot pengar. Några exempel på detta är AirBnb och Uber, där människor delar med sig av sina hem eller bilar. Att koppla på reklam i dessa sammanhang känns som ett realistiskt nästa steg. Exempelvis genom en skärm i Uber-bilar där reklam kan visas, eller genom att ha rabattkuponger på aktiviteter i närheten av det hem du hyr via AirBnb.
 3. Virtual Reality (VR)
  Än så länge är de flesta VR-upplevelser fokuserade på spel, men det börjar utvecklas andra användningsområden också. Ett enkelt exempel är att genomföra en visning av produkter i VR, direkt i konsumentens hem. Då skulle såväl bilar som andra typer av produkter kunna annonseras och demonstreras mer utförligt än i en vanlig reklamfilm.
 4. Augmented Reality (AR)
  Vi har redan sett IKEAs app som låter dig testa hur möblerna passar i ditt hem innan du köper dem. En utveckling som inte känns så långt bort är att få virtuella rabattkuponger eller extra information om produkter när du exempelvis går i matvaruaffären.
 5. Självkörande bilar
  Vi börjar se allt mer framgångsrika tester med självkörande bilar, och det är sannolikt bara en tidsfråga innan det kommer att bli godkänt för dessa att köra på vanliga vägar. Det innebär att du alltid kommer att vara passagerare, och att då bli serverad reklam medan du åker i bilen känns som ett enkelt sätt att nå ut till personer som sitter i bilkö. Nu är det inte orimligt att passagerarna sitter med sina mobiltelefoner istället, men vem vet var utvecklingen kommer att ta oss.

Att redan nu börja fundera på vissa av dessa möjligheter känns högaktuellt, i synnerhet som de digitala assistenterna inom kort kommer att finnas i många svenskars hem. Att hitta nya vägar att leverera relevanta budskap till människor är något som alltid kommer att ske, frågan är om du vill leda utvecklingen, eller hänga på trenderna tillsammans med andra.