5 heta tips från Qlik hur du jobbar smart med dataanalys

Företag som är framgångsrika i det digitala arbetar datadrivet och grundar sina beslut på analys där de mäter utfallet av sina insatser. För att skapa en stabil lösning för hela företaget gäller det att samarbeta med IT-avdelningen för säker access till data och analys.

“En datadriven organisation drivs genom att man använder sig av dataanalys med hjälp av self-service funktioner och smarta verktyg så att alla har tillgång till data i realtid för att kunna ta bra beslut grundat på analys och kundinsikter”

5 smarta tips hur ditt företag kan ta bättre beslut grundat på data:

1. Balansera behovet av beslutsfattande i rätt tid med noggrann styrning

IT-teamet ansvarar för kvaliteten på data – vilket är en viktig del i att skapa en tillförlitlig grund för analysen. Behovet av styrning och kontroll kan dock vara frustrerande för användarna om de inte får den information som de behöver i tid för att fatta beslut.

Låt IT-teamet bibehålla kvalitetskontrollen,  utan att för den skull hindra användarna från att använda och analysera data. Med en styrning som samlar data i ett centralt bibliotek med fasta variabler så att alla kan arbeta med samma utgångspunkt och tillförlitlig data.

2. Integrera flera datakällor

Företagets data ligger i vitt skilda system, hur man än ser på det. Skapa ett robust lager för dataintegration så att användare enkelt kan hitta de intressanta sambanden mellan sina data.

Se till att IT-teamet har möjlighet att snabbt ta fram validerad och godkänd data till alla användare för att minska dataförfrågningar från alla beslutsfattare i organisationen.

Skapa en lösning med samlad dataindexering som ger alla användare möjlighet att analysera mycket komplexa relationer mellan olika datapunkter.

3. Dela datainsikter snabbt och enkelt med medarbetare

Säkerställ att IT-teamet kan hantera grunddata så att användare kan dela med sig av idéer på ett organiserat sätt. Med en gemensam modell och bibliotek kan alla få tillgång till fördefinierade datamodeller, visualiseringar och analyskalkylblad.

Titta efter en lösning som låter användarna skapa eget innehåll i appar som de enkelt kan dela med sig av och publicera för andra.

4. Skapa rapporter och analyser on-demand

Låt användarna själv utveckla appar som ger dem möjlighet att utforska data utan att behöva ta omvägen om IT-avdelningen. På så sätt blir organisationen mer agil och snabbfotad i sitt beslutsfattande.

Detta låter sig göras om systemet stödjer möjligheten att skapa, publicera och dela rapporter och analyser med förinställda responsiva beräkningar och nyckeltal. Det är även bra om det finns stöd för mobil, responsiv design med öppna API:er så att analysfunktioner kan integreras i olika appar och webbplatser.

5. Satsa på mobila lösningar

Många arbetar mobilt idag. Därför bör en lösning för dataanalys med self-service stödja mobila team med ett intuitivt och konsekvent gränssnitt som ger en enhetlig användarupplevelse på olika mobila enheter. Kort sagt, det måste fungera lika bra i mobilen som på datorn. 

Dagens lösningar för dataanalys har ett allt starkare fokus på användaren. Det innebär inte att man kan koppla bort IT-avdelningen. Den idealiska lösningen för dataanalys med self-service möter både IT-avdelningens krav på styrning, säkerhet och skalbarhet som användarnas krav på tillgång till rätt data i rätt tid.

Vill du ha fler tips: Qlik Webinar featuring Forrester