5 digitala trender som företag måste ha koll på inför framtiden

I den nya, ”post-digitala” eran kommer framgång att bygga på en organisations förmåga att behärska nya teknologier, skriver konsultjätten Accenture i en ny rapport.

Genom att kombinera dessa teknologier kan företag möjliggöra personliga upplevelser för kunder, anställda och affärspartners. Detta är en av slutsatserna i Accenture Technology Vision 2019, en årlig rapport från Accenture som förutspår vilka digitala trender som kommer att definiera företag och marknader de kommande tre åren.

Enligt årets rapport, “The Post-Digital Era is Upon Us — Are You Ready for What’s Next?”, befinner sig företagen vid ett vägskäl. Digitala teknologier ger företag en djupare förståelse för sina kunder och fler kanaler för att nå dem. Samtidigt ses digitalisering inte längre som en konkurrensfördel – utan som ett minimikrav.

I undersökningen, där över 6 600 företagsledare och IT-chefer från hela världen deltagit, framkommer det att nästan fyra av fem (79 procent) tror att digital teknologi har blivit ett av de viktigaste områdena för deras organisation.

“En post-digital värld innebär inte att digitaliseringen är över. Det handlar istället om att omarbeta sina frågeställningar; Vad är det som kommer att skilja din organisation från mängden i en tid där vi tar digitaliseringen för givet? Det är inte längre tillräckligt att endast arbeta med digitala teknologier och digitalisering, konsumenter förväntar sig mer än så”, säger Joel Hofgren, ansvarig för Intelligent Software Engineering Services på Accenture i Sverige.

Rapporten identifierar fem digitala trender som företag måste bemästra om de ska lyckas i dagens föränderliga landskap:

DARQ Power: Förstå framtidens digitala byggstenar

DARQ är en förkortning för distributed ledgers, artificial intelligence, extended reality och quantum computing. När företagsledare ombads rangordna vilken av dessa som kommer ha störst inverkan på den egna organisationen de närmaste tre åren, rankade 41 procent AI som nummer ett – mer än dubbelt så många som någon annan DARQ-teknologi.

Get to know Me: Identifiera unika konsumenter och möjligheter

Digitala interaktioner skapar en bättre bild av varje konsument. Denna kunskap kommer att vara nyckeln till att förstå nästa generations konsumenter. Fler än fyra av fem företagsledare (83 procent) nämner att digital demografi ger deras organisationer nya sätt att identifiera möjligheter utifrån kundens unika behov.

Human+ Worker: Förändra din arbetsplats eller stå i vägen för din arbetskraft.

När varje enskild arbetstagare stärks genom sina kunskaper tillsammans med nya tekniska möjligheter, måste företag i den post-digitala eran också stödja nya arbetssätt. Fler än två tredjedelar (71 procent) av företagsledarna tror att deras anställda besitter större digitala kunskaper än organisationen. Detta resulterar i att anställdas potential går förlorad i väntan på att organisationen ska komma ikapp.

Secure Us to Secure Me: Säkerheten i fokus

Digitala ekosystem bygger på samarbeten och kopplingar mellan olika digitala plattformar, men eftersom antalet kopplingar blir fler, ökar även företagens exponering mot risker. Ledande företag inser att säkerhet måste vara i fokus, eftersom de samarbetar med hela ekosystem för att leverera produkter, tjänster och upplevelser. Endast 29 procent av cheferna i undersökningen säger att de med säkerhet vet att deras ekosystempartners gör tillräckligt för att kunna garantera att hela systemet är säkert.

MyMarkets: Uppfyll konsumenters behov, nu

Nya teknologier har skapat en värld av personliga upplevelser som ska levereras on-demand. Företag måste anpassa sina organisationer för att hitta och ta tillvara på de möjligheter som detta medför; varje möjlighet måste ses som en enskild och tillfällig marknad. Sex av sju chefer (85 procent) svarade att möjligheten till anpassning och leverans i realtid kommer vara nästa stora konkurrensfördel.

Enligt rapporten handlar innovation i den post-digitala eran om hur man ska kunna forma världen efter människan och urskilja optimala tidpunkter för att erbjuda sina produkter och tjänster. Företag tar just nu sina första steg i en värld som skräddarsys för att passa varje ögonblick. I den nya digitala eran anpassas omgivningen konstant, och företag behöver tillgodose individens behov i varje del av sitt liv.

Företag som fortfarande arbetar med sin digitala omställning letar efter något unikt, oavsett om det är innovativa tjänster, högre effektivitet eller mer personanpassning. Post-digitala företag, å andra sidan, är ute efter att överträffa konkurrenterna genom att kombinera dessa krafter för att förändra hur marknaden ser ut från grunden – från en marknad till många personligt anpassade kundmarknader, där individer erbjuds tillgång till skräddarsydda lösningar on-demand.

”Technology Vision lyfter fram hur organisationer måste kombinera nya kraftfulla teknologier för att skapa innovativa affärsmodeller och personligt anpassade produkter och upplevelser. Samtidigt måste företagsledare inse att mänskliga värderingar, till exempel förtroende och ansvar, inte bara är buzz words utan viktiga förutsättningar för framgång”, säger Joel Hofgren.