5 av 10 är villiga att ge ut privat information till företag mot ersättning

Konsumenter har ett stort behov av att skydda sin integritet på nätet, men vidtar sällan några åtgärder för att skydda sig, enligt en ny studie.

Studien, som utfördes av Ponemon Institute med stöd från IT-säkerhetsföretaget Trend Micro, visar att 8 av 10 inte har någon kontroll över sina personuppgifter och att 4 av 10 rankar fördelarna med Internet of Things (Sakernas Internet) som viktigare än integritetsfrågorna.

Studien visar att samtidigt som konsumenter känner oro över integritets- och säkerhetsfrågor är de inte fullt medvetna om de potentiella konsekvenserna av vad som kan hända om deras information hamnar i fel händer. Enligt studien skulle majoriteten (62 procent) av de som definierar sig som integritetskänsliga troligen inte ändra sitt beteende eller sätt att dela information även om de blev utsatta för någon typ av cyberintrång.

– Det här kan mycket väl vara ett resultat av en känsla av maktlöshet. Studien visar tydligt att det finns ett fortsatt utbildningsbehov, och att samhället måste uppmärksamma den här frågan mer för att kunna skydda den personliga integriteten och säkerheten på Internet, säger Frederick Wennmark, Nordisk Teknikchef, Trend Micro.

Rapporten omfattar svar från 1 903 personer från USA, Japan, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Italien, Polen, Ryssland, Danmark, Irland, Schweiz, Sverige, Slovenien och Grekland.

– Med personlig integritet menas att det är den enskildes rätt att kontrollera vem som kan få tillgång till dennes privata information. Dock visar den här studien att så många som 5 av 10 (58 procent) är villiga att förse företag med information såsom lösenord, betalnings-information, kredithistoria, inköpsvanor, namn, kön, och till och med deras hälsotillstånd mot ersättning, säger Frederick Wennmark.

Även om det finns regionala skillnader i hur mycket ersättning som anses rimligt för att ge ut känslig information, handlar det i genomsnitt om drygt 171 SEK per informationsuppgift (19,60 USD).

Information som ger mest ersättning:

Lösenord – 663 SEK (75.80 USD)
Hälsotillstånd – 523 SEK (59.80 USD)
Betalningsinformation – 315 SEK (36 USD)
Kredithistoria – 255 SEK (29.20 USD)
Inköpsvanor – 180 SEK (20.60 USD)

Information som ger minst ersättning:

Kön – 25 SEK (2.90 USD)
Namn – 25 SEK (3.90 USD)
Telefonnummer – 51 SEK (5.90 USD)