40 procent av alla e-handelstransaktioner är numera i mobilen

Under fjärde kvartalet 2017 kom 40 procent av alla e-handelstransaktionerna i Europa från mobila enheter, exkluderat appar. Norge blev den nordiska ledaren med flest antal mobila transaktioner följt av Finland, Danmark och Sverige.

Norge blev den nordiska ledaren med flest antal mobila transaktioner med 52%, följt av Danmark med 47 %, Finland 44 % och Sverige 40 %.

“I en tid när återförsäljare och varumärken bara har en bråkdel av en sekund för att fånga kundens uppmärksamhet, är en fullständig förståelse för shoppingbeteende och preferenser grundläggande. Den förståelsen kan inte enskilda återförsäljare och varumärken uppnå fullt ut, då de bara ser en snäv bild av kundens shoppingresa. Det gör samarbetet mellan återförsäljare och varumärken absolut nödvändigt och är anledningen till att vi har fokuserat på att bygga ett öppet och betrott ekosystem för handel och marknadsföring,” säger Pepijn Breijder, VD för Norden och Benelux på Criteo.

Danmark toppade däremot världsligan och hade den högsta andelen e-handelstransaktioner från surfplattor med 17 procent, tätt följt av Nederländerna och Storbritannien. I Sverige kom endast 7 procent av transaktionerna från surfplattor.

Globalt sett har andelen e-handelstransaktioner från surfplattor minskat. På kort sikt har den nordiska handeln från laptops tagit andelar, men på sikt kommer smartphones bli den primära enheten då skärmarna blir större, webbplatser bättre optimerade och appar fortsätter att växa i popularitet.

Annonsörer i Europa som genererar försäljning både via mobil webb och i appar, ser att hälften av deras totala försäljning kommer från mobila enheter. Shoppingappar skapar idag många transaktionsmöjligheter då de representerar över hälften (54 %) av de mobila e-handelstransaktionerna, med en tre gånger högre konverteringsgrad än mobil webb. Siffrorna visar att återförsäljare som prioriterar appoptimering, utöver deras mobila webb, ser betydande vinster. Globalt sett såg annonsörerna en transaktionsökning med närmare 50 procent för köp i appar, jämfört med året och som steg till 46 procent under fjärde kvartalet 2017.

I Sverige kom över hälften av försäljningen inom dator- och teknikbranschen, tillsammans med hälso- och skönhetsindustrin från mobila enheter. Jämfört med endast en tredjedel av modebranschens försäljning i Sverige och var den lägsta i hela Norden. I Norge kom hälften av modebranschens försäljning från mobila enheter.

I Finland kom 43 procent av försäljningen inom mode och hushållsartiklar från mobila enheter, medan i Danmark kom nästan hälften av modebranschens försäljning från mobila enheter, jämfört med 35 procent för hushållsartiklar.

The Global Commerce Review från Criteo analyserar individuell surf- och transaktionsdata från över 5.000 återförsäljare i över 80 länder under Q4 2017.

Här kan du läsa hela rapporten:

GCR_Q4_Report_NORDICS