40 miljoner småföretagare finns redan på Facebook

Idag finns det över 40 miljoner småföretagare på Facebook. Utav dessa är det 2 miljoner som är aktiva annonsörer. Med support och utbildning ska fler börja köra kampanjer.

Det finns alltså ett stort utrymme att hjälpa småföretagare bemästra annonseringsmöjligheterna på Facebook. Speciellt så när nu organisk annonsering minskat dramatiskt på Facebook.

Facebook ska också hjälpa småföretagarna att bli mer aktiva på i kanalen. De kommer bland annat att göra events som ska utbilda dem så att de bättre förstår möjligheterna.

För annonsörer tänker Facebook lansera en chatt-support som man kan prata med om det uppstår frågor innan eller efter att man dragit igång sin kampanj. Att hantera det med miljontals potentiella kunder är en stor grej för Facebook.

“We’ve got hundreds of reps worldwide providing both email and chat support, ” säger Facebook. “We intend to grow that dramatically in the coming years.”