40 miljarder kronor kommer marknaden för Speech-to-Text att vara värd

Introduktionen av Alexa och Google Home har gjort det allt viktigare att lära maskinerna översätta vårt tal till texter som kan förstås.

Analysfirman Markets&Markets har gjort en prognos som indikerar att världsmarknaden kommer vara värd 40 miljarder kronor under 2024.

Marknaden beräknas vara värd 16 miljarder under helåret 2019 vilket då innebär att tillväxten under perioden blir nästan 21 procent årligen.

Det är främst den ökade användningen av smarta assistenter som Alexa, Siri och Google Home som står bakom den ökade marknaden. IBM har precis lanserat Watson Assistant som kopplar ihop deras artificiella intelligens med en ny kraftfull röstigenkännelse och Google har laserat sin Recorder app som ska klara av att lyssna på föreläsningar, möten och intervjuer och skriva ut perfekt anteckningar.

Artikeln är skriven av:

Tobias Hedström
USA-korrespondent
tobias@smartplanner.se